Coca Cola İçecek 2017 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (02.11.2017)

Coca Cola İçecek 2017 / 9 Aylık Bilanço Analizi

Potansiyel Getiri: %15

3Ç17 Finansal Sonuçlar – Nötr

 Coca-Cola İçecek 3Ç17 konsolide finansallarında, beklentilerin bir miktar üzerinde 241mn TL net kar açıkladı.

 Yurtiçi hacimlerdeki toparlanma, fiyatlamalardaki artışlar ve yurtdışı operasyonlardaki olumlu kur etkisiyle satış büyümesi yıllık bazda %22 seviyesinde gerçekleşmiştir. FVAÖK marji ise beklentilere yakın %18.8 olarak gerçekleşmiştir.

 Yurtiçindeki iyileşmeyi olumlu değerlendirsek de, finansallar sonrasında bugün hisse etkisinin nötr olmasını bekliyoruz.

Yurtiçinde iyileşme; Pakistan, Orta Asya’da güçlü görünüm

 Net satışlar 3Ç17’de yıllık bazda %22 artarak, 2,750mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde konsolide satış hacmi %5.6 oranında artmıştır.

 İç pazarda satış hacmi yıllık bazda %5.0 oranında artarken, uluslararası operasyonların toplam satış hacmi, Pakistan (%3.6 büyüme) ve Orta Asya’da (8.4% büyüme), özellikle Kazakistan’da (25.1% büyüme) ve Azerbaycan’da (26.0% büyüme) toparlanmanın etkisiyle toplam yurtdışı hacim büyümesi %6.3 olarak gerçekleşmiştir.

 Kur farkı etkisiyle ise yurtdışı ciro büyümesi %29.0 olarak gerçekleşmiştir. Kur etkisi dışarda bırakıldığında satış büyümesi %8.8 seviyesindendir.

FVAÖK marjı 18.8% seviyesinde gerçekleşti

 3Ç17’de Şirket’in brüt marjı yurtiçi operasyonların karlılığındaki iyileşmeyle yıllık bazda 0.9 puan artarak %34.7 seviyesinde gerçekleşmiştir.

 Konsolide FVAÖK marjı ise yurtiçinde artan pazarlama giderlerine rağmen, brüt kardaki iyileşme ve yurtdışında operasyonel giderlerin satışlara oranındaki gerilemeyle, yıllık bazda 0.2 puan artarak %18.8 olarak gerçekleşmiştir.

Raporun tamamı için tıklayın.