Çimsa Hisse Yorumu / Gedik Yatırım – (28.03.2022)

Şirket İnceleme Raporu

Endekse Paralel Getiri
Fiyat (TL/hisse) 35,20
Hedef Fiyat (12A, TL/hisse) 41,26
Potansiyel Getiri %17

Çimsa’nın uluslararası beyaz çimento faaliyetleri Cimsa Sabanci Cement BV (CSC BV) çatısı altında devam etmektedir. Çimsa’nın uluslararası beyaz çimento faaliyetleriyle ilgili yurt dışı iştiraklerinin CSC BV’ye devri 30.06.2021 itibariyle tamamlanmıştır. CSC BV’nin sermaye yapısında Sabancı Holding’in %60, Çimsa’nın %40 payı bulunmaktadır. Bu ortaklıkta, Çimsa’nın operasyonel bilgi birikimiyle Sabancı Holding’in mali gücü birleştirilerek daha güçlü bir platform ortaya çıkarılması ve beyaz çimentoda global seviyede lider oyuncu olunması hedeflenmektedir. Çimsa’nın kendi bünyesinde bulunan ve Türkiye’de kurulu 1,7 milyon ton yıllık beyaz çimento üretim kapasitesinin yanında CSC BV’nin İspanya Bunol’de bulunan 0,56 milyon tonluk kapasitesi, Çimsa’nın Avrupa ve Amerika pazarlarındaki konumunu güçlendirecektir. İspanya’da bulunan kapasiteyle birlikte Çimsa’nın küresel olarak en büyük ikinci beyaz çimento şirketi haline gelmesi beklenmektedir.

Enerji maliyetlerindeki sert artışların, 2022 yılında çimento şirketlerinin kar marjlarında ciddi daralmaya sebep olmasını beklemekteyiz. Güçlü iç talep ve yüksek ihracat performansı sayesinde Çimsa’nın 2020 yılında %87 civarında olan kapasite kullanım oranı (KKO) 2021’de %95’e yükselmiştir. Devam eden güçlü talep nedeniyle %95 seviyesindeki KKO’nun 2022’de de devam ettirilebileceğini düşünmekteyiz. Artan çimento fiyatları ve TL’nin değer kaybının ihracat gelirleri üzerindeki olumlu etkisi nedeniyle Çimsa’nın gelirlerinin 2022’de %50 artabileceğini tahmin etmekteyiz. Diğer yandan, çimento fiyatlarına kıyasla çok daha sert yükseliş gösteren enerji maliyetlerinin (petrokok, kömür, elektrik) tüm çimento şirketleri gibi Çimsa’nın da kar marjları üzerinde ciddi oranda olumsuz etki yaratacağını öngörmekteyiz. Dolayısıyla, her ne kadar Çimsa alternatif yakıt kullanım oranını artırıyor olsa da, 2022 yılında FAVÖK marjında %4 civarında gerileme olabileceğini düşünmekteyiz. Şirketin net satışlarının 2022’de %50 artışla TL5,6 milyar ve FAVÖK’ünün %14 artışla TL0,7 milyar olabileceğini tahmin etmekteyiz.

İNA analiziyle hesapladığımız hedef değer hisse başına TL41,26’dır ve %17 yükseliş potansiyeline işaret etmektedir. 10 yıllık tahmin süresi için %23 risksiz faiz oranı, %5,5 hisse senedi risk primi ve %25,0 seviyesindeki sermaye maliyeti varsayımlarıyla ulaştığımız TL41,26’lık hedef değer, hisse için %17 yükseliş potansiyeline işaret etmektedir. 2022 ve 2023 yılı tahmini değerleme çarpanları da hissenin kendi tarihsel çarpanlarıyla (FD/FAVÖK: 7,0x, F/K: 9,2x) yakın seviyededir. Hissenin orta vadede ENDEKSE PARALEL GETİRİ sağlayacağını tahmin etmekteyiz.

Değerleme ile ilgili risk teşkil edebilecek hususlar. 1) Kömür, petrokok ve elektrik fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi, 2) Konut kredisi faizlerinin artması, 3) Ekonomik aktivitenin yavaşlaması ve inşaat faaliyetlerinin azalması.

Kaynak: Gedik Yatırım