Çimsa 2023 1. Çeyrek Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (5.05.2023)

1Ç23 Finansal Analiz

Şirket’in 1Ç23 dönemi ana ortaklık net kârı çeyreklik %45 gerilemeye karşın yıllık %103 artarak 251,7mn TL oldu. Piyasa beklentisi 323,2mn TL’lik net kâr açıklanması yönündeydi. Cari dönemde hâsılat çeyreklik %8 azalırken yıllık %74 artarak 2,36mlr TL ile beklentilerin hafifçe altında gerçekleşti.

1Ç23 hâsılatı incelendiğinde; yurt içi satışlar yıllık %110 artışla 1,26mlr TL ve yurt dışı satışlar ise %35 yükselişle 1,30mlr TL seviyelerinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde çimento satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %65 artarak 2,01mlr TL, hazır beton satışları %157 yükselişle 349,7mn TL seviyesine ulaştı.

1Ç23’te 1,94mlr TL olan maliyetlerin değişim oranı yıllık %65 artış, çeyreklik %12 düşüş yönünde oldu. Maliyet artışının yıllık bazda hâsılata oranla sınırlı kalması ve çeyreklik dönemdeki gerilemenin bir miktar fazla olması kârlılığa olumlu yansımıştır. Faaliyet giderleri, genel yönetim gideri öncülüğünde yıllık %108 artışla 149mn TL oldu. Net faaliyet kârı yıllık %163, çeyreklik ise %38 yükselişle 274,9mn TL’ye ulaşarak operasyonel performansta iyileşmeyi işaret etmiştir. Şirket, 1Ç23 döneminde 291,6mn TL’lik beklentiye karşın yıllık %129 artışla 313,9mn TL düzeyinde FAVÖK elde etmiştir.

Şirket’in öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan kaynaklı kâr paylarının 24,4mn TL’ye ve vergi gelirlerinin 67,4mn TL’ye gerilemesi net kârdaki çeyreklik düşüşte etkili olmuştur. Bu durumun etkisiyle net kâr marjı çeyreklik 7,2 puan düşüşle %10,7 değerini aldı. Diğer marjların tümünde hem yıllık hem de çeyreklik bazda iyileşme gerçekleşmiştir; brüt kâr marjı %17,9, esas faaliyet kâr marjı %13 ve FAVÖK marjı %13,3 olmuştur.

Bilanço kalemleri çeyreklik bazda incelediğinde; uzun vadeli banka kredileri ve tahvil ihraçlarının etkisiyle net borç pozisyonu 188mn TL’den 1,1mlr TL’ye yükselmiştir. Operasyonel performansın yıllık bazda güçlenmesinin yanı sıra marjlardaki (net kâr marjı hariç) iyileşmeyi de dikkate alarak 1Ç23 finansallarını sınırlı pozitif olarak değerlendirmekteyiz.

Kaynak: Piramit Menkul