Çimsa 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (28.02.2023)

4Ç22 Finansal Sonuçlar – Sınırlı Negatif

AL
Hisse Fiyatı: 127,50 TL
Hedef Fiyat: 156,30 TL
Getiri Potansiyeli: %23

 Operasyonel olmayan gelirlerin katkısıyla, beklentilerin üzerinde net kar. Çimsa 2022’nin son çeyreğinde ortalama piyasa beklentisi olan 296 mn TL ve beklentimiz olan 271 mn TL’nin üzerinde yıllık bazda %18,1 artışla 456,9 mn TL net kar açıkladı. Beklentimizin üzerinde gerçekleşen net karda, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlarından (Exsa ve Cimsa Sabancı Cement BV) elde edilen 231 mn TL’lik kar etkili oldu. Net kar piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiş olsa da, beklentilerin altında geçekleşen operasyonel marjlardan dolayı son çeyrek finansal sonuçlarının hisse performansına yansımasını ‘sınırlı negatif’ olarak değerlendiriyoruz.

 Güçlü ciro performansı. Güçlü ihracat performansı ve yurt içinde fiyat artışlarının desteğinde yıllık bazda güçlü ciro performansı kaydedildi. Net satış gelirleri piyasa ortalama beklentisi olan 2.369 mn TL’nin %7,9, beklentimiz olan 2.361 mn TL’nin %8,2 üzerinde yıllık bazda %110,8 artışla 2.556 mn TL seviyesinde gerçekleşirken; şirketin ihracat gelirleri yıllık bazda %57,2 artışla 1.188 mn TL, yurt içi satışlar ise %169,6 artışla 1.505 mn TL seviyesinde gerçekleşti.

 Girdi maliyetlerindeki artış, operasyonel karlılığı baskıladı. Elektrik maliyetleri, yabancı para bazında artışı süren yakıt maliyetlerine ek olarak enflasyon ve motorinde yaşanan artışlar maliyetleri olumsuz etkiledi. 4Ç22’de FAVÖK, piyasa ortalama beklentisi olan 308 mn TL ve beklentimiz olan 262 mn TL’nin altında, yıllık bazda %78,2 artışla 241 mn TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjında yıllık bazda 1,7 puanlık düşüş kaydedildi. Bu da beklentimizin 1,7 puan, piyasa ortalama beklentisinin 3,6 puan altında bir gerçekleşmeye işaret ediyor. Diğer taraftan, şirket 2022 sonunda 188 mn TL net borç kaydetti (3Ç22’de varlık satışının katkısıyla, 559 mn TL net nakit pozisyona sahip bulunuyordu).

 Çimsa için 119,20 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 156,30 TL’ye, ‘TUT’ olan tavsiyemizi de AL’a yükseltiyoruz. 2022 çimento şirketleri tarafında, enerji fiyatlarındaki artışlar ve enerji tedariğindeki zorlukların yanı sıra, maliyet enflasyonunun yarattığı etkilerin hissedildiği bir yıl oldu. Enerji maliyetlerinde kısmi normalleşmenin yaşanmasını 2023 görünümü açısından olumlu olarak değerlendiriyoruz. Elektrik fiyatları yüksek seyrini sürdürmekle birlikte, kömür ve petrokok fiyatlarının bir miktar gerilemesi ile akaryakıt tarafında olumlu gelişmeler yaşanması şirket için pozitif bir gelişme olarak öne çıkıyor. 2022’de enerji maliyetlerinin yüksek seyri çimento şirketlerinin kar marjlarını baskı altında tutmuş olsa da; 2023’te kömür fiyatlarındaki düşüşün elektrik fiyatlarında meydana gelen belirgin artışı kısmen telafi etmesi nedeniyle enerji maliyetleri tarafında daha stabil bir görünümün hakim olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla 2023’e ilişkin olarak, maliyet tarafının yarattığı baskı eğiliminin gevşeme göstermeye başlamasıyla stabil karlılık görünümün etkili olacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan, geniş bir alanda etkili olan deprem felaketinin ardından oluşacak çimento ihtiyacına yönelik olarak, yurt içi çimento talebinin canlı kalacağını düşünüyoruz. Çimsa’nın da bölgesel avantajı dolayısıyla, oluşacak çimento ihtiyacından en fazla yarar sağlayıcılardan olacağını düşünüyoruz. Tahminlerimizde yaptığımız revizyonlara ek olarak, benzer şirket çarpanları modelimizi de revize ediyoruz. Bu doğrultu da Çimsa için 12 aylık hedef fiyatımız olan 119,20 TL’yi 156,30 TL’ye revize ediyor, ‘TUT’ olan önerimizi de ‘AL’a yükseltiyoruz.

Kaynak: Halk Yatırım