Çimsa 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (3.11.2022)

3Ç22 Finansal Analiz

Şirket’in 3Ç22 dönemi ana ortaklık net kârı yıllık %3932, çeyreklik bazda %132’lik artışla 1,99mlr TL ile piyasa beklentisini aşmıştır. Ancak, net kârdaki güçlü artışın temel unsurunu Afyon, Niğde ve Antalya arsa satışından kaynaklanan yatırım faaliyetlerinden gelirler oluşturmaktadır. Cari dönemde hâsılat yıllık %173, çeyreklik %9 artarak 2,43mlr TL ile piyasa beklentisine yakın gerçekleşmiştir.

Yurt içi ve yurt dışı satış gelirleri belirgin şekilde artmıştır

Satış kalemleri incelendiğinde; 3Ç22’de çimento satışları önceki yılın aynı dönemine göre %175 artarak 2,14mlr TL, hazır beton satışları yıllık %158 yükselişle 289mn TL seviyesine ulaştı. Yine aynı dönemde yurt içi satışlar yıllık %209 yükselişle 1,47mlr TL, yurt dışı satışları ise %167 artışla 1,32mlr TL düzeyinde gerçekleşti.

Satışların maliyeti yıllık %177, çeyreklik bazda %15 artarak 1,99mlr TL’ye yükseldi. Maliyetlerdeki artışın önemli kısmını enerji giderleri (781,5mn TL) oluşturmaktadır; hammadde ve malzeme giderlerinde de (111,9mn TL) yükselişler mevcuttur. Brüt satış kârı çeyreklik %13 gerilemeye karşın yıllık %157’lik artışla 443mn TL oldu. Faaliyet giderleri tamamına yakınını oluşturan genel yönetim giderlerindeki artışın etkisiyle yıllık %102, çeyreklik %52’lik yükselişle 105,9mn TL ile kârlılığı bir miktar baskılamıştır. Net faaliyet kârı (NFK) çeyreksel bazda %23 düşüş, yıllık bazda ise %181’lik artışla 337,1mn TL seviyesinde gerçekleşti. Esas faaliyet kârı (EFK) yıllık %262’lik yükseliş, çeyreklik %22 düşüşle 418,4mn TL oldu. Yıllık bazda %152 artışla 386,8mn TL düzeyinde gerçekleşen FAVÖK 420mn TL’lik beklentinin altında kalmıştır.

Kâr marjları incelendiğinde, net kâr dışındaki marjların çeyreklik bazda gerilediği görülmektedir. Söz konusu gerileme maliyet ve faaliyet giderlerindeki sert artışlardan kaynaklanmıştır. Net kâr marjında ise hem yıllık hem de çeyreklik bazda yaşanan güçlü artış yatırım faaliyetlerindeki dramatik yükselişten kaynaklanmaktadır. 3Ç22’de net kâr marjı %81,9, EFK marjı %17, FAVÖK marjı ise %15,9 olmuştur.

Şirket’in nakit ve nakit benzerleri kısa vadeli EUR ve USD cinsi mevduatlarındaki artıştan kaynaklı 646,8mn TL’den 2mlr TL’ye yükseldi. 2Ç22 döneminde 1,65mlr TL net borç pozisyonu bulunan Şirket’in cari dönemde 559,1mn TL net nakit fazlası bulunmaktadır. Yabancı para net varlık pozisyonu -230,6mn TL’den 1,72mlr TL’ye yükseldi. Likidite oranlarındaki iyileşmeyle güçlü görünüm devam etmektedir.

3Ç22 finansalları bütününe baktığımızda; likidite ve döviz pozisyonundaki iyileşme olumludur. Ancak beklenti altı ciro ve FAVÖK rakamlarının yanı sıra net kârın önemli kısmının yatırım faaliyetlerinden kaynaklandığını göz önünde bulundurarak 3Ç22 finansallarını nötr olarak değerlendirmekteyiz.

Kaynak: Piramit Menkul