Çimsa 2022 2. Çeyrek Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (12.08.2022)

“Çimsa Yılın İkinci Çeyreğinde Beklentilerden Daha İyi Bir Performans Gösterdi…”

Öneri : “AL”
Kapanış Fiyatı: 43,22 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 64,00TL

Çimsa’nın 2Ç2022’deki ana ortaklık net dönem karı yıllık %104,6 oranında artarak 858,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bizim beklentimiz Şirket’in bu çeyrekte 209mn TL kar elde edebileceği yönündeyken, piyasanın ortalama kar beklentisi 275mn TL idi. Vergi gideri beklentimize karşın Şirket’in 314,7mn TL vergi geliri yazması beklentimizdeki sapmada ana etken olurken, maliyetler beklentilerimizden daha iyi gerçekleşmiştir.

İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket’in 1Y2022’deki ana ortaklık net dönem karı da yıllık %69,3 oranında artarak 982,7mn TL olmuştur.

Şirket’in satış gelirleri 2Ç2022’de 2.240mn TL (Beklenti: 2.110mn TL) gerçekleşerek yıllık %123,5 oranında büyüme kaydetmiştir. Yurtiçi ve yurtdışı satışlar sırasıyla %182,1 ve %99,8 oranında artarak 1.273mn TL ve 1.283mn TL’ye yükselmiştir. Maliyetler ise aynı dönemler itibarıyla %126,8 oranında yükselmiş ve 1.733mn TL’ye çıkmıştır. Brüt kar da 506,9mn TL ile yıllık %112,8 oranında artış kaydetmiştir. Faaliyet giderleri 69,8mn TL’ye çıkan Şirket’in FAVÖK’ü 471mn TL gerçekleşerek (Beklenti: 331mn TL) aynı dönemler itibarıyla %121,5 oranında artış kaydetmiştir. FAVÖK marjı da %21,0 olmuştur. (2Ç2021: %21,2). Öte yandan, Şirket ikinci çeyrekte 107,5mn TL özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelir kaydederken, net finansman gideri 61,3mn TL olmuştur. 314,7mn TL’lik vergi gelirinin ardından Çimsa’nın bu yılın ikinci çeyreğindeki ana ortaklık karı 858,4mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket’in net borcu çeyreksel bazda 222mn TL artarak 2Ç2022’de 1.649mn TL’ye çıksa da net borç/FAVÖK oranı 0,4 puan düşerek 1,8x’e gerilemiştir.

Çimsa’nın hedef hisse fiyatını, tahminlerde yapmış olduğumuz revizyonlar ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak 45,30TL’den 64,00TL‘ye yükseltiyoruz. Çimsa, güncellediğimiz hedef hisse fiyatımıza göre %32,5 oranında iskontolu işlem görmektedir. Bu nedenle, Çimsa ile ilgili daha önceki  “AL” önerimizi koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım