Çimsa 2022 1. Çeyrek Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (10.05.2022)

1Ç22 Finansal Sonuçları

Endekse Paralel Getiri
Fiyat (TL/hisse) 32,88
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 41,26
Potansiyel Getiri %25

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2022/03 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %11,7 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %111,9 artışla 1.4 milyar TL olmuştur. FAVÖK’ü 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %1,5 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 5,1 düşüşle 137.2 milyon TL olmuştur. FAVÖK marjı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 102 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 1.249 baz puan düşüşle %10,1 olmuştur. Net karı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %67,86 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre net karı %22,7 düşüşle 124.3 milyon TL olmuştur. Net borcu 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %29,5 artışla 1.4 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 1Ç22’de 1.355 mn TL satış geliri (kons: 1.234 mn TL-Gedik: 1.241 mn TL), 137 mn TL FAVÖK (kons: 146 mn TL-Gedik: 146 mn TL) ve 124 mn TL net kar (kons: 92 mn TL-Gedik: 98 mn TL) açıklamıştır. 1Ç22’de yurtiçi satış gelirleri yıllık %95 artarken, ihracat gelirleri %134 yükseliş göstermiştir. İhracat gelirlerinin toplam gelirler içerisindeki payı %65’ten %71’e çıkmıştır. Enerji maliyetlerinde (kömür, petrokok, elektrik) görülen önemli ölçüdeki artış sonrası satışların maliyetli % 135 artış göstermiş ve FAVÖK marjı yıllık 1.249bp daralma kaydetmiştir. 1Ç21’de 23 milyon TL olan net finansal giderler, 1Ç22’de 94 milyon TL’ye yükselmiştir. Böylelikle şirket 1Ç21’de 161 milyon TL’ye kıyasla, 1Ç22’de 124 milyon TL net kar açıklamıştır. Hisse 2022 yılı beklentilerimize göre 9,6x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçlar zayıf ve beklentilere paraleldir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım