Çimsa 2021 12 Aylık Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (23.02.2022)

4Ç21 Finansal Sonuçlar – Pozitif

Öneri: TUT
Hisse Fiyatı: 34,20 TL
Hedef Fiyat: 38,24 TL
Getiri Potansiyeli: %12

 Operasyonel olmayan faaliyetlerinden elde edilen gelirin etkisiyle beklentilerin üzerinde net kar. Çimsa yılın son çeyreğinde ortalama piyasa beklentisi olan 68 mn TL ve beklentimiz olan 53 mn TL’nin oldukça üzerinde yıllık bazda 9 kata yakın artışla 386,7 mn TL net kar açıkladı. Beklentimizin oldukça üzerinde gelen net karda, 191,4 mn TL seviyesinde kaydedilen ertelenmiş vergi gelirinin yanı sıra, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlarından (Exsa ve Cimsa Sabancı Cement BV) elde edilen 73,8 mn TL’lik kar ve operasyonel olmayan tarafta kur farkı gelirinin tahminimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili oldu. Geçen yıl son çeyrekte diğer faaliyetlerden elde edilen 46,1 mn TL’lik net giderin aksine 164,6 mn TL seviyesinde diğer faaliyetlerden net gelir kaydedildi. Beklentilerin oldukça üzerinde kaydedilen ertelenmiş vergi gelirinde, Çimsa’nın taşınmazlarını ve bunlara ait amortismanlarını yıl sonunda yeniden değerlemeye tabi tutması sonucu VUK ve TFRS finansal tablolar arasında oluşan geçici farkın ve yeniden değerlemeden yararlanabilmek için katlanılan vergi giderinin, ertelenmiş vergi geliri etkisi oldu.

 Güçlü ciro performansı. Yurt içi pazardaki yüksek talep ve yurt dışı pazarlardaki ihracat fırsatları neticesinde satış hacmi ve fiyat artışlarının desteği ile yıllık bazda güçlü ciro performansı kaydedildi. Net satış gelirleri hem piyasa ortalama beklentisi olan 980 mn TL hem de beklentimiz olan 1.053 mn TL’nin üzerinde yıllık bazda %65,6 artışla 1.213 mn TL seviyesinde gerçekleşirken; şirketin ihracat gelirleri yıllık bazda %75,5 artışla 755,5 mn TL, yurt içi satışlar ise %58 artışla 558,3 mn TL seviyesinde gerçekleşti.

 Maliyetlerdeki artış, alternatif yakıt ve alternatif hammadde kullanımlarındaki artış ile kısmen dengelendi. Artan elektrik maliyetine ek olarak, yabancı para bazında artan yakıt maliyetleri, TL’deki değer kaybının da etkisi ile kar marjlarını olumsuz etkiledi. Geçen yıl son çeyrekte %22,9 olan brüt kar marjı, 2021 yılı son çeyrekte artan maliyetlerin etkisi ile %13,5 olarak gerçekleşti. Maliyetlerdeki artış alternatif yakıt ve alternatif hammadde kullanımlarındaki artış ile kısmen dengelendi. 2020 yılının son çeyreğindeki güçlü baz etkisi ve 4Ç21’de artan maliyetlere rağmen FAVÖK, hem bizim hem piyasa ortalama beklentisi olan 120 mn TL’nin %12 üzerinde bir önceki yıla ise paralel 135 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Diğer taraftan, şirketin net borcu bir önceki çeyreğe kıyasla %36,9 arttı. Şirketin net borcu son çeyrek sonunda 1.102 mn TL seviyesinde gerçekleşti (bir önceki çeyrek 805 mn TL, 2020 sonunda ise 657 mn TL net borç kaydedilmişti).

Kaynak: Halk Yatırım