Çelebi Hava Servisi 2018 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (12.11.2018)

Çelebi Hava Servisi 2018 / 3. Çeyrek Bilanço Analizi

Öneri: AL
Hisse Fiyatı: 52,00 TL
Hedef Fiyat: 77,70 TL
Getiri Potansiyeli: %49

3Ç18 Finansal Sonuçlar – Pozitif

 Beklentilerin oldukça üzerinde gelen net kar rakamı. Çelebi Hava Servisi, yılın üçüncü çeyreğinde beklentimiz olan 82,2 milyon TL’nin %13,2, ortalama piyasa beklentisi olan 40,9 milyon TL’nin oldukça üzerinde yıllık bazda %71 artışla 93,1 milyon TL net kar açıkladı. Beklentimiz üzerinde gelen net karda, beklentimizin üzerinde gelen esas faaliyetlerden diğer gelirler etkili oldu.

 Satış gelirleri beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte net satış gelirleri, beklentimiz olan 441 milyon TL’nin %4,9, ortalama piyasa beklentisi olan 343 milyon TL’nin %34,8 üzerinde yıllık bazda %64 artışla 463 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 3Ç18’de hizmet verilen kargo tonajı ve yer hizmeti verilen uçuş sayısı yıllık bazda sırasıyla %6,8 ve %7,3 artışlar gösterdi. Kargo ve antrepo hizmet gelirleri ve yer hizmetleri gelirleri 3Ç18’de zayıf TL’nin de etkisiyle yıllık bazda sırasıyla %69,0 ve %49,1 artışlar gösterdi.

 Beklentilerden iyi gelen operasyonel karlılık. FAVÖK yılın üçüncü çeyreğinde, beklentimiz olan 168,4 milyon TL ile uyumlu, ortalama piyasa beklentisi olan 117,3 milyon TL’nin %44,3 üzerinde, yıllık bazda %95,2 artışla 169,2 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise yıllık bazda 5,8 puan artış ile 3Ç18’de %36,6 seviyesinde yükseldi. Yer hizmetlerinden üretilen FAVÖK yıllık bazda %104,9 artış ile operasyonel karlılıktaki artışı destekledi.

 Finansman gideri net karı baskıladı. Operasyonel olmayan tarafta ise, yıllık 24 milyon TL artışla 3Ç18’de 25,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşen diğer faaliyetlerden gelirler ve azalan efektif vergi oranı net karı desteklerken, geçen yılın aynı döneminde 11,6 milyon TL seviyesinde olan net finansman gideri 3Ç18’de 95,9 milyon TL seviyesine yükselerek net karı baskıladı.

 Sonuçların hisse performansına pozitif yansıyacağını düşünüyoruz. Ortalama piyasa beklentisinin oldukça üzerinde gelen operasyonel karlılık ve net kar rakamlarından dolayı sonuçların hisse performansına etkisinin pozitif olacağını düşünüyoruz. Mevcut durumda CLEBI için 12 aylık hedef fiyatımız olan 77,70 TL ile AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.