Cari Açık / Ocak 2013

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2013 Ocak Ayı Cari Açık rakamlarını açıkladı.

• Bu yılın ilk ayında cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 99 milyon ABD doları azalarak 5.632 milyon ABD dolarına gerilemiştir. Bu gelişmede dış ticaret açığının 7 milyon ABD doları azalarak 5.881 milyon ABD dolarına gerilemesi ve hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerin 83 milyon ABD doları artarak 752 milyon ABD dolarına ulaşması etkili olmuştur.

• Hizmetler dengesi kalemi altındaki turizm gelirleri, bir önceki yılın ilk ayına göre 122 milyon ABD doları tutarında artarak 1.077 milyon ABD dolarına, turizm giderleri de 43 milyon ABD doları tutarında artarak 282 milyon ABD dolarına ulaşmıştır(*).

• Yatırım geliri dengesinin altında yer alan doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve faizlerden oluşan diğer yatırımlarda gerçekleşen toplam net çıkış, bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyon ABD doları tutarında artarak 559 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

SERMAYE VE FİNANS HESABI

• Yurtdışında yerleşik kişilerin yurt içinde yaptıkları net yatırımlar, bir önceki yılın ilk ayına göre 251 milyon ABD doları azalarak 685 milyon ABD dolarına gerilerken, yurt içinde yerleşik kişilerin yurt dışında yaptıkları net yatırımlar 134 milyon ABD doları artarak 199 milyon ABD doları tutarında gerçekleşmiştir.

• Yurtdışında yerleşik kişilerin hisse senedi piyasasında gerçekleştirdikleri net alımlar bir önceki yılın ilk ayına göre 321 milyon ABD doları azalarak 235 milyon ABD dolarına gerilemiştir.

• Yurtdışında yerleşik kişiler devlet iç borçlanma senetleri piyasasında bir önceki yılın Ocak ayında 993 milyon ABD doları satım yapmışken, bu yılın ilk ayında 464 milyon ABD doları tutarında alım gerçekleştirmiştir.

• Yurtdışında gerçekleştirilen tahvil ihraçları yoluyla Ocak ayında bankalar 500 milyon ABD doları borçlanmış, Genel Hükümet ise 1,5 milyar ABD doları borçlanırken 1,5 milyar ABD doları tutarında da tahvil geri ödemesi gerçekleştirmiştir.

• Genel Hükümet tarafından yurtdışına 500 milyon ABD doları tutarında kredi kullandırılmıştır.

• Bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduat varlıkları, Türk lirasındaki 512 milyon ABD doları tutarındaki artışa karşılık yabancı paradaki 2.582 milyon ABD doları tutarındaki azalışın etkisiyle, Ocak ayında 2.070 milyon ABD doları düşüş kaydederken, diğer sektörlerin yurtdışındaki mevduatı 123 milyon ABD doları artış göstermiştir.

• Genel Hükümet, yurtdışı piyasalar ve diğer uluslararası kuruluşlardan (IMF dahil) sağlanan uzun vadeli kredilerle ilgili olarak 117 milyon ABD doları net geri ödemede bulunmuştur.

• Bankacılık sektörünün net kredi kullanımı, bir önceki yılın ilk ayına göre 78 milyon ABD doları azalarak 656 milyon ABD doları olmuşken, diğer sektörlerin net kredi kullanımı 524 milyon ABD doları artarak 555 milyon ABD doları olmuştur.

• Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarınca Merkez Bankası nezdinde açılan mevduat hesaplarında 91 milyon ABD doları net çıkış gerçekleşmiştir.

• Yurtdışı bankaların yurt içi bankalar nezdinde tuttukları yabancı para mevduatları 1.054 milyon ABD doları, Türk Lirası mevduatları da 1.186 milyon ABD doları artış kaydetmiştir.

· Bir önceki yılın Ocak ayında 2.671 milyon ABD doları azalış gösteren rezerv varlıkların içinde bulunan resmi rezervler, bu yılın Ocak ayında 3.703 milyon ABD doları artış kaydetmiştir.

(*)       Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 14 Şubat 2013 tarihinde duyurulduğu üzere, turizm istatistikleri metodolojisinde güncellemeler yapılmıştır. Söz konusu güncellemelerden uluslararası ulaşım harcamaları ile GSM dolaşım harcamaları, halihazırda Uluslararası Para Fonu (IMF) Ödemeler Dengesi 5. El Kitabı’na uygun olarak, ödemeler dengesi istatistiklerinde “Cari İşlemler Hesabı/Hizmetler Dengesi” altında sırasıyla “Taşımacılık/Diğer Taşımacılık” ve ”Diğer Hizmetler” kalemleri altında kaydedilmektedir. Bu kalemler dışındaki güncellemeler ise 2003-2012 yılları için “Cari İşlemler Hesabı / Turizm” kalemine yansıtılmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir