Cari Açık / Nisan 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aylık Cari Açık rakamlarını açıkladı.

Cari İşlemler Hesabı

 • Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Nisan ayına göre 1.706 milyon ABD doları artarak 5.426 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 57.073 milyon ABD doları olmuştur.
 • Söz konusu gelişmede, hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 375 milyon ABD doları artarak 1.474  milyon ABD doları olarak gerçekleşmesine rağmen, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 1.817 milyon ABD doları artarak 5.462 milyon ABD dolarına ve birincil gelir dengesi açığının 279 milyon ABD doları artarak 1.489 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.
 • Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 366 milyon ABD doları tutarında artarak 1.122 milyon ABD dolarına yükselmiştir.
 • Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 269 milyon ABD doları artarak 1.423 milyon ABD doları olmuştur.

Finans Hesabı

 • Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 138 milyon ABD doları artarak 703 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişmede net varlık ediniminin 243 milyon ABD doları azalarak 160 milyon ABD dolarına ve net yükümlülük oluşumunun da 105 milyon ABD doları azalarak 863 milyon ABD dolarına gerilemesi etkili olmuştur.
 • Portföy yatırımları 502 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir.
 • Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 414 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 456 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.
 • Ayrıca, yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 339 milyon ABD doları, 250 milyon ABD doları ve 716 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.
 • Diğer yatırımlarda 7.726 milyon ABD doları tutarında net giriş gerçekleşmiştir.
 • Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.893 milyon ABD doları net azalış, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 2.017 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.
 • Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1.668 milyon ABD doları ve 864 milyon ABD doları net kullanım, Genel Hükümet ise 165 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.
 • Resmi rezervlerde bu ayda 2.761 milyon ABD doları rezerv artışı gözlenmiştir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası