Cari Açık / Nisan 2017

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aylık Cari Açık rakamlarını açıkladı.

CARİ İŞLEMLER HESABI

 • Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Nisan ayına göre 542 milyon ABD doları artarak 3.615 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda, oniki aylık cari işlemler açığı 33.227 milyon ABD doları olmuştur.
 • Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 563 milyon ABD doları artarak 3.533 milyon ABD dolarına ulaşması etkili olmuştur. Diğer taraftan, aynı dönemde hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirler 346 milyon ABD doları artarak 1.112 milyon ABD doları olmuştur.
 • Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 199 milyon ABD doları tutarında artarak 888 milyon ABD dolarına yükselmiştir.
 • Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyon ABD doları azalarak 1.123 milyon ABD doları olmuştur.
 • Bir önceki yılın aynı ayında 312 milyon ABD doları net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi, bu yılın aynı ayında 2 milyon ABD doları net çıkış göstermiştir.

FİNANSMAN HESABI

 • Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net varlık edinimi bir önceki yılın aynı ayına göre 137 milyon ABD doları artarak 403 milyon ABD dolarına ulaşırken; net yükümlülük oluşumu ise 15 milyon ABD doları azalarak 765 milyon ABD doları tutarında gerçekleşmiştir.
 • Portföy yatırımları 3.259 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 307 milyon ABD doları, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 1.347 milyon ABD doları net alım yaptığı görülmektedir.
 • Yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak Genel Hükümet ve bankalar, sırasıyla 1.250 milyon ABD doları ve 209 milyon ABD doları net borçlanma, diğer sektörler ise 53 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.
 • Diğer yatırımlarda, 40 milyon ABD doları tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) gerçekleşmiştir.
 • Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ileyurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları sırasıyla 2.461 milyon ABD doları ve 1.369 milyon ABD doları tutarında net artış kaydetmiştir.
 • Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet ve bankacılık sektörü sırasıyla 150 milyon ABD doları ve 424 milyon ABD doları net geri ödeme, diğer sektörler ise 1.152 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.
 • Resmi rezervlerde 3.819 milyon ABD doları azalış gözlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası