Zorlu Enerji Hisse Yorumu / Garanti Yatırım – (12.06.2017)

Zorlu Enerji Hisse Yorumu

1Ç17 Finansal Sonuçlar – Nötr

Potansiyel Getiri: %1

Osmangazi bileşmesi etkisi ile artan FVAÖK yüksek finansal giderler nedeniyle net zarara döndü

 Zorlu Enerji 1Ç17 finansallarında 72mn TL net zarar açıkladı. 1Ç16’da 14mn TL net zarar açıklayan Zorlu Enerji için 1Ç17’de ilk defa Osmangazi dağıtım bölgesini konsolide edecek olması nedeniyle tahmin bulunmuyordu.

 Zorlu Enerji’nin FVAÖK’ü yıllık bazda iki katına çıkarak 1Ç17’de 170mn TL’ye yükseldi. Artışın en önemli nedeni Osmangazi dağıtım faaliyetlerinin yaptığı 93mn TL FVAÖK katkısıdır.

 FVAÖK seviyesindeki yüksek iyileşmeye karşın Şirket’in 1Ç17’de kaydettiği 170mn TL net finansal gider nedeniyle Zorlu Enerji 1Ç17’de 72mn TL net zarar açıkladı. Şirket yaptığı hedge muhasebesi nedeniyle 1Ç17’de 60mn TL tutarındaki kur farkı zararını gelir tablosuna yansıtmak yerine bilançoda özkaynaklar altına kaydetmiştir.

Nötr etki bekliyoruz

 Finansallardaki yüksek FVAÖK iyileşmesi olumlu görünse de kur farkı zararlarının bir bölümü özkaynaklara yansıtılmasına rağmen açıklanan net zarar nedeniyle hisse etkisinin nötr olmasını bekliyoruz.

 Zorlu Enerji’nin 2016 sonundaki 5.3mlr TL olan net borcu Osmangazi satınalmasının tamamımın sermaye artırımı ile yapılması nedeniyle 1Ç17 sonunda yaklaşık aynı seviyede kalmıştır.

2017 öngörüleri

 Zorlu Enerji 2017 öngörülerini Mayıs ayında açıklamıştı. Şirket, 2017 yılında 2.6-2.8TWh elektrik üretmeyi ve 9.9-10.0 TWh elektrik satmayı planlıyor. Zorlu Enerji, 2017 yılı bütçesinde 2.7-2.8 milyar TL net satışlar (yıllık %130 artış) ve 500-600mn TL FAVÖK (%27 artış) elde etmeyi öngörüyor.

 Tahminlerimizi Osmangazi dağıtım bölgesi satınalmasını etkisini de içerecek şekilde revize edeceğiz.

TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!