Cari Açık / Ağustos 2017

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aylık Cari Açık rakamlarını açıkladı.

ÖDEMELER DENGESİ: AĞUSTOS 2017

CARİ İŞLEMLER HESABI

 • Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Ağustos ayına göre 171 milyon ABD doları azalarak 1.237 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 36.972 milyon ABD doları olmuştur.
 • Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 689 milyon ABD doları artarak 4.279 milyon ABD dolarına yükselmesine rağmen, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerin 637 milyon ABD doları artarak 3.511 milyon ABD doları giriş kaydetmesi etkili olmuştur.
 • Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 658 milyon ABD doları tutarında artarak 2.997 milyon ABD dolarına yükselmiştir.
 • Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 112 milyon ABD doları azalarak 591 milyon ABD doları olmuştur.
 • İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 136 milyon ABD doları artarak 206 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

 FİNANS HESABI

 • Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 505 milyon ABD doları azalarak 657 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Portföy yatırımları 2.237 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedipiyasasında 520 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleripiyasasında 1.016 milyon ABD doları net alım yaptığı görülmektedir.
 • Yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak bankalar, 354 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.
 • Diğer yatırımlarda 133 milyon ABD doları tutarında net giriş gerçekleşmiştir.
 • Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 68 milyon ABD doları, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları da 376 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.
 • Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet ve bankalarsırasıyla 117 milyon ABD doları ve 192 milyon ABD doları net geri ödeme,diğer sektörler ise 1.080 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.
 • Resmi rezervlerde 3.401 milyon ABD doları artış gözlenmiştir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası