Borsa Şirket Haberleri / Ziraat Yatırım – (18.01.2022)

SABAH STRATEJİSİ

Küresel piyasalar güne zayıf risk iştahıyla başlıyor. ABD vadelileri satıcılı seyretmekte. Nasdaq %1 gerileyerek düşüşe öncülük ediyor. Fed’in daha fazla agresifleşebileceği beklentileri ABD on yıllık tahvil faizinin önemli gözüken %1,80’nin üzerinde kalmasını sağlarken, Orta Doğu’da artan jeopolitik risklerle petrol fiyatındaki artış da halihazırda yüksek seyreden enflasyon üzerindeki olası etkileri değerlendiriliyor. Açılışta alıcılı seyreden Asya piyasaları da negatife döndü. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,5 civarında kayıpta. Dolar ise yükselen faize tepki vermeye çalışıyor. Yurtdışı, özellikle petrol fiyatlarındaki hareket ve Dolar/TL’nin 13,50 seviyesinin altında kapatmasına bağlı olarak BIST100 endeksi güne hafif satıcılı başlayabilir. Endekste gün içerisinde de hafif satıcılı bir görüntü beklerken, kurdaki hareket nedeniyle bankacılık endeksi sanayi endeksi üzerinde bir performans sergilemeye devam edebilir.

MAKROEKONOMİ

Yurt içinde, dün aralık ayına ilişkin Merkezi Yönetim bütçe dengesi verisi takip edildi.

  • Bütçe dengesi, aralık ayında faiz ve faiz dışı harcamalardaki (cari transferler ve borç verme başta olmak üzere) keskin artışla 146 milyar TL ile rekor açık verdi, ilk 11 aydaki olumlu performans ise 2021 yılında bütçe açığındaki genişlemeyi sınırladı. 2021 yılındaki bütçe açığı 2020 yılındaki 175 milyar TL’den 192 milyar TL’ye çıktı ve bütçe açığı/GSYH* oranı da 2020 yılındaki %3,5 seviyesinden %2,89 seviyesine gerileyerek OVP 2021 yılı öngörüsü olan %3,5’in altında kaldı. Faiz dışı denge aralıkta 137 milyar TL açık verdi, 12 aylık faiz dışı açık ise 11 milyar TL oldu. (*GSYH verisi olarak OVP’deki 2021 yılı gerçekleşme tahmini baz alınmıştır, ancak büyümenin OVP tahmininden daha iyi gelebilme olasılığını dikkate aldığımızda nihai verinin daha iyi bir bütçe açığı/GSYH oranına işaret edeceğini düşünüyoruz.)
  • Nihayetinde bütçe açığı/GSYH oranında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2021 yılı öngörülerinden daha iyi bir gerçekleşme, 2022 yılında maliye politikası tarafında ek bir alan yaratmakta. 2022 yılı için de bütçe açığı/GSYH oranı %3,5 hedeflenmekte. 2022 yılında hem ekonomik aktivitenin seyri hem de ücretler başta olmak üzere çeşitli kalemlerdeki vergi istisnasına bağlı olarak vergi toplayabilme kabiliyetinin yanı sıra diğer gelirlerdeki performans ve artan enflasyonist baskılarla harcamaların seyri bütçe görünümünde belirleyici faktörler olacaktır.
  • İlk çeyrekte ortalama %3,3 seviyelerinde seyreden bütçe açığı/GSYH oranı ikinci ve üçüncü çeyrekte ortalama %1,6 seviyelerinde seyrederek belirgin bir iyileşmeye işaret etmişti. 2021 yılının son çeyreğinde ise ortalama %2 seviyelerinde seyretti. Hem iç talepteki güçlü seyir hem de imalat ve ticaret sektörlerindeki yüksek karlılıklar ile kurumlar vergisi oranındaki artış, gelirlerin hedefi aşmasında belirleyici unsurlardan oldu. Harcamalar ocak-kasım döneminde ortalama 120 milyar TL seviyeleri ile ılımlı seyretmişti, ancak aralık ayında harcamalar başta ”cari transferler ve kamu teşebbüslerine, döner sermayelere, fonlara ve mali kurumlara borç verme” kaynaklı keskin bir artışa işaret etti ve 11 aydaki ortalamanın iki katından fazla bir seviyeye ulaşarak bütçe dengesindeki iyileşmeyi sınırladı.
  • Neticede 2021’de Türkiye, emsallerine göre olumlu ayrışmayı sürdürdü.

Yurt dışı tarafta bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, TSİ 16.30’da ekonomik aktivitenin yılın başlangıcında nasıl seyrettiğine dair bilgi vermesi açısından ocak ayına ilişkin New York Fed Empire State imalat sanayi endeksi açıklanacak. Endeks aralıkta kısmi gerileme beklentisine karşın hafif artışla 30,9’dan 31,9’a yükselmiş ve imalat sanayi faaliyetlerinde büyümenin hızlandığına işaret etmişti. Endeksin ocakta ise artan Omicron varyantına ilişkin endişelerle 25,7’ye gerilemesi, buna karşın imalat sanayi faaliyetlerinin büyüme bölgesindeki seyrini sürdürdüğüne işaret etmesi bekleniyor.

Avrupa tarafında, TSİ 13’te Almanya’da ocak ayına ilişkin ZEW cari durum ve beklentiler endeksleri açıklanacak. Artan Omicron varyantına ilişkin endişelerle cari duruma ilişkin alt endeksin -7,4’ten -8,5’e hafif gerilemesi, buna karşın beklentiler endeksinin ise hafif yükselerek 29,9’dan 32’ye gelmesi bekleniyor.

Ayrıca TSİ 20’de ECB Yönetim Kurulu Üyesi Francois Villeroy’un konuşması takip edilecek.

Bunun yanında, TSİ 15’te Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Aylık Petrol Piyasası Raporu yayınlanacak.

Yurt içi tarafta ise, TSİ 10’da TCMB tarafından kasım ayına ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu İstatistikleri yayınlanacak.

Ayrıca TSİ 14.30’da kasım ayına ilişkin konut fiyat endeksi (KFE) verisi açıklanacak. KFE ekim ayında aylık %5,58, yıllık ise %40 artmıştı, reel bazda da yükselişini sürdürmüş ve yıllık reel %16,8 artmıştı. Aylık artış hızı Mayıs 2020’den sonra veri setinin gördüğü en yüksek seviyede gerçekleşirken, yıllık bazdaki artış da en yüksek seviyedeydi. Kasım ayında konut satışlarında ve inşaat maliyet endeksinde artış gördük, bu açıdan KFE’de belirgin artış trendinin sürmesi olası.

TCMB Analitik Bilanço verilerine göre 14 Ocak haftasında toplam ve net rezervin arttığını hesaplamaktayız. Toplam rezervin 0,5 milyar USD artarak 109,9 milyar USD’ye, net uluslararası rezervin 0,4 milyar USD artarak 8,3 milyar USD seviyesine geldiğini öngörmekteyiz.

ŞİRKET HABERLERİ

Mavi Giyim (MAVI, Sınrılı Pozitif): Şirket, çıkarılmış sermayesinin tamamı “Geçmiş Yıl Karları” hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 49.657.000mn TL’den 99.314.000TL’ye artırılmasına (İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı %100) karar verildiğini duyurmuştur.

Migros (MGROS, Nötr): Rekabet Kurumu tarafından Şirkete ve diğer bazı teşebbüslere idari para cezası verilmesine karar verildiği duyurulmuştu. İlgili tutar, her türlü itiraz ve dava hakları saklı tutmak kaydıyla, %25’lik oranda erken ödeme indiriminden yararlanılmak suretiyle 388,3mn TL olarak 30 gün içinde ödenecektir. Diğer taraftan, 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri’nde kararın iptali için dava açılacaktır.

SEKTÖR HABERLERİ

Borsa İstanbul: Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, 2021 yılında Borsa İstanbul’un net karının yüzde 44 artışla 2,07 milyar liraya çıktığını açıkladı. Yazılı açıklama yapan Ergun, “Halka arz edilen 52 şirket ile halka arz sayısında rekor kırıldı. 21,6 milyar TL büyüklüğünde halka arz gerçekleştirildi. 2020 yılında ise 8 şirket ile 1,1 milyar TL tutarında halka arz gerçekleştirilmişti. Bundan önceki rekor 35 şirket ile 1990 yılındaydı.” ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB) veya Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler 25 Aralık 2021 tarihinden itibaren katma değer vergisinden (KDV) muaf tutulacak. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan katma değer vergisi genel uygulama tebliğinde yapılan değişikliğe göre, MSB ve SSB tarafından yürütülen ve istisna hükmünün yürürlüğe girdiği 25 Aralık 2021 tarihinden önce başlayan ve devam etmekte olan savunma sanayii projelerine ilişkin, bu tarihten sonra yapılan teslim ve hizmetler de istisna kapsamında olacak. Kaynak: Bloomberght

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Göltaş Çimento (GOLTS): Şirket Yönetim Kurulu planlı bakım ve revizyon çalışmaları için, Şirketin klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitesinin yaklaşık %40 ‘ını temsil etmekte olan 1. fırınının 4 haftalık bir süre için duruşa geçirilmesine karar verilmiştir.

Carrefoursa (CRFSA): Rekabet Kurulunca Şirket hakkında 142,5mn TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği duyurulmuştu. İlgili tutar, her türlü itiraz ve dava hakları saklı tutmak kaydıyla, %25’lik oranda peşin ödeme indiriminden yararlanılmak suretiyle, 106,9mn TL olarak 30 gün içinde ödenecektir. Diğer taraftan, 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri’nde kararın iptali için dava açılacaktır.

Jantsa (JANTS): Şirketin artan elektrik giderlerinin güneş enerjisinden yararlanarak karşılanması için 2,8 MW lisanssız Güneş Enerjisi yatırımı yapılmasına karar verilmiştir. Bu yatırım ve önceki yapılan 1 MW ile toplam 3,8 MW Güneş Enerjisi gücüne ulaşılacaktır. Şirketin elektrik giderlerinin yaklaşık %25-30 kısmı bu yatırımlardan karşılanarak elektrik maliyetinin azalması hedeflendiği açıklanmıştır. Bu yatırım KON-TEK Kontrol Teknolojileri A.Ş.’ne 1,7mn USD karşılığında yaptırılacak olup, sözleşme imzalanmıştır.

Reysaş GYO (RYGYO): Şirket tarafından Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; Adana’da bulunan My Yeşil Yapı’ya ait 46.032,10 m2‘lik arsa KDV dahil 27,2mn TL bedel ile peşin olarak satın alınmıştır. Arsa üzerine Adana 6 projesi olarak mevcut ve yeni müşteriler için yaklaşık 35.000 m2‘lik lojistik depo yapılması planlandığı ve yeni inşa edilecek Adana 6 deposu ile bölgede kapalı alanda toplam 116.581 m2‘ye ulaşacakları açıklanmıştır.

FAİZ PİYASALARI

Pazartesi günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %14 seviyesinde gerçekleşti. TCMB dün 84 milyar TL’lik (%14’ten, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise haftalık repo ihaleleri kaynaklı 374 milyar TL oldu.

Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta yatay seyir gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise düşüşler gözlendi. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta yatay hareket gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 60 baz puana varan düşüşler görüldü.

Kaynak: Ziraat Yatırım Sabah Stratejisi