Bolu Çimento Hisse Yorumu / Yatırım Finansman – (17.08.2017)

Bolu Çimento Hisse Yorumu

Potansiyel: %38

Yatırım tezi:

Bolu Çimento’yu (i) faaliyet gösterdiği bölgelerdeki güçlü talep ortamı, (ii) altyapı projelerine sağladığı özelleştirilmiş ürünleri ve (iii) cüruflu çimentoya olan ilginin artması sebebiyle beğeniyoruz.

Ayrıca, Bolu Çimento geleneksel çimento üretiminin yanısıra Erdemir’in üretim tesisi aracılığıyla ~1 milyon ton granüle cüruflu çimento üretimi gerçekleştirmektedir. Ağustos 2015’te Ankara’da devreye giren 1 milyon ton kapasiteli yeni yatırımı ile Şirket faaliyet alanını değiştirmiş olup yüksek teknolojili tesisin çalışmasıya başlamasıyla da taşıma maliyetlerinde düşüş gerçekleşmiştir. Böylece taşıma maliyetlerinin operasyonel marjlarda yarattığı baskı azalmıştır.

2014 yılında tamamlanmış olan atık ısıdan elektrik üretimi yatırımından Bolu fayda sağlamaya devam etmektedir. Bu yatırım sayesinde Bolu Çimento toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık %20-25’ini karşılayabilmektedir. Böylece birim maliyetlerde bir iyileşme söz konusu. Elektrik maliyetleri çimento üreticilerinin toplam üretim maliyetlerinin %20’sini oluşturmaktadır. Bolu Çimento’nun 2017 yılında da serbest nakit akımındaki iyileşmeyi sürdüreceğini düşünmekteyiz. Serbest nakit akımının 2017 yılında %11 seviyesine yükselmesini öngörmekteyiz.

Kısa vadeli görünüm:

Fiyat ortamının zayıf seyri ve girdi fiyatlarında meydana gelen artışlar çimento sektörünün operasyonel karlılığını baskılamaktadır. Ancak, Ankara tesisinin katkısıyla birim maliyetlerde görülen iyileşme ile bu baskı Bolu Çimento’nun operasyonel performansı üzerinde sınırlı kaldı. Ayrıca, Şirket’in operasyonel karlılığında gerçekleşen bozulma 2Ç17’de hem yüksek teknolojili Ankara fabrikasının hem de güçlü talep ortamının katkısıyla gevşeme gösterdi. Önümüzdeki dönemlerde, marjlarda yaşanan düşüşlerin çimento fiyatlarında meydana gelen artışlarla hız kaybedeceğini düşünmekteyiz. Artan maliyet tarafının yılın ikinci yarısı itibarıyla çimento fiyatlarına yansımaya başlamıştır. Temmuz ayında %6’lık artış gösteren TÜİK’in çimento, kireç ve alçı endeksi de bu artışı desteklemektedir.

Bolu Çimento, büyük ölçekli altyapı projelerinin devam ettiği Marmara Bölgesi’ne yakınlığı sayesinde yüksek çimento talebinden yararlanmaya devam edecektir. Ayrıca, Bolu, faaliyet gösterdiği İç Anadolu (satışlarının %50’si), Marmara (satışlarının %35’i) ve Batı Karadeniz (satışlarının %25’i) bölgelerindeki görece güçlü fiyat ortamından yarar sağlayacaktır. Bolu güçlü temettü dağıtan şirketler arasında yer almaktadır. 2017 yılında hisse başına 0,663TL temettü dağıtacağını açıkladı. Açıklanan hisse başına temettü oranı %89 seviyesindedir ve %12’lik temettü verimi sunmaktadır. İlk taksidi (hisse başına 0,2653TL) 3 Temmuz tarihinde dağıtılan temettünün ikinci taksidi (hisse başına 0,398TL) 1 Aralık’ta dağıtılacaktır. Bolu, Bloomberg konsensusuna göre 7,8x F/K çarpanıyla son bir yıllık ortalamasında işlem görmektedir.

Raporun tamamı için tıklayın.