Bolu Çimento Hisse Yorumu / Yatırım Finansman – (12.07.2017)

Bolu Çimento Hisse Yorumu

Yatırım tezi:

Bolu Çimento’yu (i) faaliyet gösterdiği bölgelerdeki güçlü talep ortamı, (ii) altyapı projelerine sağladığı özelleştirilmiş ürünleri ve (iii) cüruflu çimentoya olan ilginin artması sebebiyle beğeniyoruz.

Ayrıca, Bolu Çimento geleneksel çimento üretiminin yanısıra Erdemir’in üretim tesisi aracılığıyla ~1 milyon ton granüle cüruflu çimento üretimi gerçekleştirmektedir. Ağustos 2015’te Ankara’da devreye giren 1 milyon ton kapasiteli yeni yatırımı ile Şirket faaliyet alanını değiştirmiş olup yüksek teknolojili tesisin çalışmasıya başlamasıyla da taşıma maliyetlerinde düşüş gerçekleşmiştir. Böylece taşıma maliyetlerinin operasyonel marjlarda yarattığı baskı azalmıştır.

2014 yılında tamamlanmış olan atık ısıdan elektrik üretimi yatırımından Bolu fayda sağlamaya devam etmektedir. Bu yatırım sayesinde Bolu Çimento toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık %20-25’ini karşılayabilmektedir. Böylece birim maliyetlerde bir iyileşme söz konusu. Elektrik maliyetleri çimento üreticilerinin toplam üretim maliyetlerinin %20’sini oluşturmaktadır. Bolu Çimento’nun 2017 yılında da serbest nakit akımındaki iyileşmeyi sürdüreceğini düşünmekteyiz. Serbest nakit akımının 2017 yılında %11 seviyesine yükselmesini öngörmekteyiz.

Kısa vadeli görünüm:

Fiyat ortamının zayıf seyri ve girdi fiyatlarında meydana gelen artışlar çimento sektörünün operasyonel karlılığını baskılamaya devam etmektedir. Ancak, Ankara tesisinin katkısıyla birim maliyetlerde görülen iyileşme ile Bolu Çimento’nun operasyonel performansı üzerinde oluşacak olan baskı sınırlanacaktır. Yüksek seviyelerde seyreden petrokok fiyatları nedeniyle çimento üreticilerinin operasyonel karlılıklarının baskı altında kaldığı bir ortamda Bolu’nun pozitif bir şekilde ayrışacağını düşünmekteyiz. Ayrıca 2Ç17’de Şirket’in operasyonal karlılığında meydana gelen bozulmanın yılın ilk çeyreğine göre gevşeyeceğini öngörmekteyiz.

Bolu Çimento, büyük ölçekli altyapı projelerinin devam ettiği Marmara Bölgesi’ne yakınlığı sayesinde yüksek çimento talebinden yararlanmaya devam edecektir. Mevcut durumda, Şirket, Kuzey Marmara Otoyolu projesine özelleştirilmiş ürünlerini sağlamaktadır. Ayrıca, Bolu, faaliyet gösterdiği İç Anadolu (satışlarının %50’si), Marmara (satışlarının %35’i) ve Batı Karadeniz (satışlarının %25’i) bölgelerindeki görece güçlü fiyat ortamından yarar sağlayacaktır.

Bolu güçlü temettü dağıtan şirketler arasında yer almaktadır. 2017 yılında Şirket hisse başına 0,663 TL temettü dağıtacağını açıkladı. Açıklanan hisse başına temettü oranı %89 seviyesindedir ve %11’lik temettü verimi sunmaktadır. Dağıtılacak temettünün ilk taksidi (hisse başına 0,2653 TL) 3 Temmuz tarihinde dağıtılacak olup ikinci taksit (hisse başına 0,398 TL) 1 Aralık’ta dağıtılacaktır.

Raporun tamamı için tıklayın.

TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!