Bolu Çimento 2019 9 Aylık Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (31.10.2019)

3Ç19 Finansal Sonuçlar – Negatif

Öneri: TUT
Hisse Fiyatı: 2,75 TL
Hedef Fiyat: 3,28 TL
Getiri Potansiyeli: %20

Beklentilerin üzerinde net zarar. Bolu Çimento yılın üçüncü çeyreğinde, hem piyasa ortalama beklentisi olan 3 mn TL, hem de bizim beklentimiz olan 2,3 mn TL’lik net zarar beklentisinin üzerinde 14,0 mn TL net zarar kaydetti. İç pazarda talep tarafında görülen zayıf performansın yanı sıra, finansal giderlerdeki artış açıklanan net zararın ana nedenleri oldu. Geçen yıl üçüncü çeyrekte 13,2 mn TL seviyesinde gerçekleşen net finansman gideri bu yılın üçüncü çeyreğinde 25,2 mn TL’ye yükseldi. Beklentilerin üzerinde gelen net zarar nedeniyle sonuçların hisse performansına etkisini ‘negatif’ olarak değerlendiriyoruz.

Ciro beklentilerin üzerinde. Ciro piyasa ortalama beklentisi olan 106 mn TL ve beklentimiz olan 93 mn TL’nin üzerinde yıllık bazda %18,5 düşüşle 115,3 mn TL seviyesinde gerçekleşti. İç pazarda zayıf talep ortamı yıllık bazda cirodaki düşüşün ana nedenini oluşturmakta.

Yüksek maliyetler nedeniyle operasyonel marjlar geriledi. İç pazardaki daralma ve maliyetlerdeki artışlar nedeniyle, operasyonel marjlar geriledi. Geçen yıl üçüncü çeyrekte 30,4 mn TL seviyesinde gerçekleşen FAVÖK, 3Ç19’da yıllık %39,4 düşüşle 18,4 mn TL seviyesine geriledi. Bu rakam, hem piyasa ortalama beklentisi olan 16 mn TL hem de bizim beklentimiz olan 12 mn TL’nin üzerinde gerçekleşti. Bu doğrultuda, FAVÖK marjı da yıllık bazda 5,5 puan daralarak %16,0 seviyesine geriledi (3Ç18: %21,5).

BOLUC için 2,74 TL seviyesindeki 12-aylık hedef fiyatımızı 3,28 TL’ye revize ederken, “TUT” olan tavsiyemizi koruyoruz. Makro ekonomik tahminlerimizdeki revizyonlar ve risksiz getiri oranı tahminimizi %16’dan %14’e indirmemiz doğrultusunda, BOLUC hisseleri için 2,74 TL seviyesindeki 12 aylık hedef fiyatımızı 3,28 TL’ye yükseltiyor, ancak ‘TUT’ yönündeki tavsiyemizi koruyoruz. Büyüme destekleyici politikaların da desteğiyle, yurt içi talep tarafında iyileşmelerin görülebileceği tahmin ediyoruz. Ancak, kademeli iyileşme yaşanabileceği ve yeni konut arzlarının sınırlı olacağı beklentisiyle, çimento şirketlerinin ihracat ağırlıklı büyümelerinin ön planda kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz.