Bolu Çimento 2019 6 Aylık Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (15.08.2019)

2Ç19 Değerlendirme – Negatif

ÖNERİ: TUT
Hisse Fiyatı : 2,23 TL
Hedef Fiyat : 2,74 TL
Hisse Potansiyeli: %23

Beklentilerin üzerinde net zarar. Bolu Çimento yılın ikinci çeyreğinde, hem piyasa ortalama beklentisi olan 6 mn TL, hem de bizim beklentimiz olan 5 mn TL’lik net zarar beklentisinin üzerinde 7,7 mn TL net zarar kaydetti. İç pazarda talep tarafında görülen zayıf performansın yanı sıra, finansal giderlerdeki artış açıklanan net zararın ana nedenleri oldu. Geçen yıl ikinci çeyrekte 3,5 mn TL seviyesinde gerçekleşen net finansman gideri bu yılın ikinci çeyreğinde 13,8 mn TL’ye yükseldi. Beklentilerin üzerinde gelen net zarar nedeniyle sonuçların hisse performansına etkisini ‘negatif’ olarak değerlendiriyoruz.

Ciro beklentiler ile uyumlu. Ciro piyasa ortalama beklentisi olan 102 mn TL ve beklentimiz olan 96 mn TL ile uyumlu yıllık bazda %34,21 düşüşle 101 mn TL seviyesinde gerçekleşti. İç pazarda zayıf talep ortamı yıllık bazda cirodaki düşüşün ana nedenini oluşturmakta.

Yüksek maliyetler nedeniyle operasyonel marjlar geriledi. İç pazardaki daralma ve maliyetlerdeki artışlar nedeniyle, operasyonel marjlar geriledi. Geçen yıl ikinci çeyrekte 49,9 mn TL seviyesinde gerçekleşen FAVÖK, 2Ç19’da yıllık %73,9 düşüşle 13 mn TL seviyesine geriledi. Bu rakam, piyasa ortalama beklentisinin %9 altında, bizim beklentimiz olan 12,7 mn TL ile uyumlu gerçekleşti. Bu doğrultuda, FAVÖK marjı da yıllık bazda 19,6 puan daralarak %12,9 seviyesine geriledi (2Ç18: %32,4).

BOLUC için 3,54 TL seviyesindeki 12-aylık hedef fiyatımızı 2,74 TL’ye revize ederken, “TUT” olan tavsiyemizi koruyoruz. İç pazardaki yavaşlığın önümüzdeki yakın dönemde devam edeceğini öngörüyoruz. Üretim maliyetlerindeki artış ve yetersiz iç talep göz önüne alındığında, operasyonel marjlardaki düşüşün yılın kalanında devam edeceğini düşünüyoruz. Elektrik fiyatlarındaki artışın 2019’da çimento şirketlerinin operasyonel performansları üzerinde baskı kurmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Ciro ve operasyonel karlılık her ne kadar beklentilerimiz ile uyumlu gerçekleşse de, beklentilerin üzerinde net zarar nedeniyle sonuçların hisse performansına etkisini sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz. 2019 için ciro tahminimizi 486 mn TL’den 432 mn TL’ye, FAVÖK tahminimizi de, 84 mn TL’den 48 mn TL’ye revize ediyoruz. Tahminlerimizde yaptığımız değişiklikler sonucunda, BOLUC için 3,54 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 2,74 TL’ye revize ediyor; ‘TUT’ olan tavsiyemizi koruyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.