Bolu Çimento 2018 / 3 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (02.05.2018)

Bolu Çimento 2018 / 1. Çeyrek Bilanço Analizi

1Ç18 Finansal Sonuçlar – Olumlu

Mevcut Hisse Fiyatı: 6.60 TL
Hedef Hisse Fiyatı: 7.50TL
Potansiyel Getiri: 14%

Beklentilerin üzerinde finansal sonuçlar
 Bolu Çimento 1Ç18’de beklentilerin üzerinde 30mnTL net kar açıkladı (yıllık bazda 192% artış). Beklentilerin üzerinde sonuçlanan güçlü hasılat ve faaliyet performansı, net karı destekleyen başlıca faktörler oldu.

 Açıklanan 142mn TL’lik net satış geliri, yıllık bazda %54’lük bir satış büyümesine işaret ediyor. Bu durum temel olarak ılık geçen kış koşulları sonrasında iç talepteki güçlü büyüme ile ürün fiyatlarındaki yükselmeden kaynaklandı.

 Şirketin FVAÖK marjı 1Ç18 itibarıyla %31.6 olarak sonuçlanırken, bu sayı FVAÖK marjında yıllık bazda 9 puanlık bir artışa işaret etmektedir. Güçlü satışlar faaliyet performansını desteklerken, üretim giderlerinin satışlar içerisindeki payının azalması da faaliyet performansını olumlu yönde etkileyen bir diğer faktör oldu. 1Ç17 itibarıyla, satış maliyetlerinin hasılat içerisindeki payı %77 seviyesindeyken, 1Ç18 sonunda bu oran %68’e geriledi.

 2017 yılının ikinci çeyreğini izleyen dönemde, yüksek maliyet enflasyonu ve bu enflasyonun satış fiyatlarına aynı oran ve hızda yansıtılamaması şirket ve Türkiye çimento sektörü için önde gelen en önemli sorundu. Ancak, 2017 yıl sonunu takip
eden dönemle birlikte, şirket ürün fiyatlarını artırmayı başardı. 2018 birinci çeyreği itibarıyla halihazırda düşük seyreden stok seviyeleri şirketin ürün fiyatlarını artırabilme esnekliği açısından olumlu bir gösterge teşkil etmekteydi ve iç pazardaki bu fiyat ayarlamaları 1Ç18’de açıklanan güçlü sonuçlara katkı sağlayan en önemli faktör oldu.

Sonuçların hisse etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz
 Beklenenden yüksek ve güçlü gerçekleşen hasılat, faaliyet performansı ve net kar sonuçları nedeniyle Bolu Çimento’nun 1Ç18 finansallarının piyasa etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. Hisse için EÜ tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.