Bolu Çimento 2018 / 12 Aylık Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (04.03.2019)

4Ç18 Değerlendirme – Negatif

Öneri: TUT
Hisse Fiyatı : 3,46 TL
Hedef Fiyat : 4,10 TL
Hisse Potansiyeli: %18

 Net kar beklentisinin aksine net zarar açıkladı. Bolu Çimento yılın son çeyreğinde, hem bizim beklentimiz olan 5 mn TL hem de piyasa ortalama beklentisi olan 3 mn TL’lik net kar beklentisinin aksine yıllık bazda %106,2 düşüşle 2,2 mn TL net zarar açıkladı. Bolu Çimento’nun, iç pazarda talep tarafında görülen zayıf performansın yanı sıra, artan finansal giderler nedeniyle net zarar açıkladığını söyleyebiliriz. Geçen yıl son çeyrekte, 4,1 mn TL seviyesinde gerçekleşen net finansman gideri, bu çeyrekte 18,7 mn TL’ye yükseldi. Beklentilerin altında gerçekleşen finansalların hisse performansına etkisini ‘negatif’ olarak değerlendiriyoruz.

 Ciro beklentilerin hafif altında. İç pazarda talep tarafında gözlenen daralmanın etkisiyle zayıf ciro performansı kaydedildi. Ciro performansında hem yıllık hem çeyreklik bazda gerileme öngörürken, yıllık bazda %30,7, çeyreklik bazda %18,5 düşüşle, piyasa ortalama beklentisinin %2 bizim beklentimizin %6 altında 115,3 mn TL net satış geliri kaydedildi (4Ç17’de 166,3 mn TL).

 Yüksek maliyetler operasyonel marjları baskıladı. İç pazardaki daralma ve maliyetlerdeki artışlar nedeniyle, operasyonel marjlar geriledi. Geçen yıl son çeyrekte 54,5 mn TL seviyesinde gerçekleşen FAVÖK, 4Ç18’de yıllık %61,8 düşüşle 20,8 mn TL seviyesine geriledi. Bu rakam, hem bizim beklentimiz olan 28 mn TL hem de piyasa ortalama beklentisi olan 25 mn TL’nin altında bir rakama işaret ediyor. Bu doğrultuda, FAVÖK marjı da yıllık bazda 14,7 puan daralarak %18 seviyesine geriledi (4Ç17: %32,8).

 BOLUC için 5,35 TL seviyesindeki 12-aylık hedef fiyatımızı 4,10 TL’ye revize ederken, “TUT” olan tavsiyemizi koruyoruz. İç pazardaki daralmanın önümüzdeki yakın dönemde, devam edeceğini öngörüyoruz. Üretim maliyetlerindeki artış ve yetersiz iç talep göz önüne alındığında, operasyonel marjlardaki düşüşün 2019’da devam edeceğini düşünüyoruz. Petrokok ve elektrik fiyatlarındaki artışın 2019’da çimento şirketlerinin operasyonel performansları üzerinde baskı kurmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Beklentilerimizin altında gelen sonuçların ardından, tahminlerimizde yaptığımız değişiklikler sonucunda, BOLUC için 5,35 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 4,10 TL’ye revize ediyor; ‘TUT’ olan tavsiyemizi koruyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.