Bolu Çimento 2016 / 6 Aylık Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (03.08.2016)

BOLUC – 2Ç16 Değerlendirmesi

Öneri: AL

Hedef Fiyat: 8,08 TL

Net kâr beklentimiz ile uyumlu, piyasa beklentisinin ise üzerinde gerçekleşti. Bolu Çimento 2Ç16’da beklentimiz olan 37 milyon TL’ye yakın, ortalama piyasa beklentisi olan 32 milyon TL’nin ise %11 üzerinde yıllık bazda %13 artışla 36 milyon TL net kâr rakamı açıkladı. Artan net finansman giderine rağmen, operasyonel kârlılıktaki iyileşme net kârı destekledi. Bolu Çimento’nun sonuçlarının, operasyonel kârlılıkta yaşanan iyileşme ve beklentilerin üzerinde gelen net kâr nedeniyle, hisse performansına etkisinin ‘olumlu’ olacağını düşünüyoruz.

Net satış gelirleri hem bizim hem de piyasa ortalama beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Ankara’da Temmuz 2015’te devreye alınan yeni döner fırın yatırımı tesisi ile birlikte şirketin bölgedeki etkinliği ve pazar payı kademeli olarak artış gösterdi. Bu katkı sayesinde artan satış hacmi paralelinde 2Ç16’da yıllık bazda %23 artışla ile hem bizim hem de ortalama piyasa beklentisinin %4 üzerinde 135 milyon TL net satış geliri elde etti.

FAVÖK, beklentimizin %6, piyasa ortalama beklentisinin ise %13 üzerinde gerçekleşti. Şirket 2Ç16’da beklentilerin üzerinde yıllık bazda %26 artışla 52 milyon TL FAVÖK rakamı elde etti. FAVÖK marjı ise artan kapasite kullanım oranı nedeniyle 2Ç15’teki %37,5’den 2Ç16’da %38,3’e yükseldi. Ankara yatırımının tamamlanmasının ardından şirket Bolu’daki kapasitesini Marmara ve Karadeniz bölgesi için kullanacakken, Ankara’daki yeni kapasiteyi de İç Anadolu Bölgesi’ne özellikle de Ankara’ya yönlendirebiliyor. Şirket Temmuz 2015’te devreye alınan Ankara yatırımından önce Bolu’dan Ankara’da bulunan çimento öğütme tesisine klinker taşımaktaydı. Mevcut yatırım sonrası şirket Bolu’dan Ankara’ya klinker transferi gerçekleştirmeyecek olup, şirketin nakliye giderlerinde önemli bir avantaj sağladı. Dolayısıyla, nakliye giderlerinin düşmesinin de şirketin operasyonel marjlarına olumlu katkı sağladığını söyleyebiliriz.

BOLUC için 8,08 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı ve “AL” tavsiyemizi koruyoruz. 2. çeyrek finansalları bizim beklentilerimizle uyumlu, piyasa beklentilerinin ise üzerinde gerçekleşen sonuçlar neticesinde, BOLUC için 8,08 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı ve “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Yatırımların devreye girmesiyle 2016 yılının kalanı için operasyonel performanstaki iyileşmesini sürdüreceğini düşündüğümüz Bolu Çimento’nun, Ankara’da artan talebe cevap verebilecek en uygun çimento şirketi olarak konumlandığını düşünüyoruz. Ayrıca, Marmara Bölgesindeki çimento fiyatları, Türkiye ortalaması çimento fiyatlarından daha yüksektir. Bolu Çimento’nun da İstanbul’a yakınlığı dolayısıyla şehirdeki altyapı projeleri sebebiyle güçlü talepten faydalandığını düşünürsek, mevcut fiyatlama ortamından da yararlanmasını, dolayısıyla diğer çimento şirketlerine göre yüksek karlılığını koruyabileceğini düşünüyoruz.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!