Bizim Toptan 2019 6 Aylık Bilanço Analizi / Vakıf Yatırım – (07.08.2019)

2Ç19 Finansal Sonuçları

Kısa Vadeli Öneri: Endeksin Üzerinde Getiri
Kapanış Fiyatı (TL) 8,06
Hedef Fiyat (TL) 11,20
Uzun Vadeli Öneri: AL

Operasyonel kârlılıkta iyileşme devam ediyor; AL tavsiyemizi koruyoruz (+)

Bizim Toptan, 2Ç19’da beklentimizin %11 üzerinde, piyasa beklentisine paralel yıllık bazda %41 artışla 6,7 mn TL net kâr açıkladı. Operasyonel kârlılık beklentimize paralel gerçekleşirken, esas faaliyet dışı giderlerin tahminimizin hafif altında kalması net kârdaki sapmanın ana unsuru oldu. Piyasa beklentisine paralel gelen net kâra rağmen, operasyonel kârlılığın beklentilerden daha iyi gerçekleşmesinin hisse fiyatına olumlu yansıyacağını, ancak Şirket hisselerinin BIST100 endeksine göre son 1 ayda %17,6 pozitif ayrışması nedeniyle olumlu etkinin sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Beklentilerimize paralel gelen operasyonel sonuçlar nedeniyle hedef fiyat ve önerimizde bir değişikliğe gitmiyor, 11,20 TL hedef fiyatımızı, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” tavsiyemizi koruyoruz.

Müşteri satısındaki artış ile güçlü ciro büyümesi – Bizim Toptan’ın 2Ç19’da net satış gelirleri beklentilere paralel yıllık bazda %18,7 artışla 1,1 mlr TL’ye yükseldi. Bu dönemde toplam müşteri sayısının yıllık bazda %26 ve B2B müşteri sayısının %7 artması, güçlü ciro büyümesinin itici gücü oldu. Şirketin satışlarını kârlı kanallar lehine geliştirme stratejisinin devamı ile toptancı kesimi hariç net satış gelirleri yıllık bazda %30 büyüdü. Ürün grubu bazında ise ana kategori ve sigara satışları yıllık bazda sırasıyla %22,7 ve %8,2 artış kaydetti. Şirketin iş ortaklığı mal tedarik sistemi “SEÇ Market” ise 2Ç19’da 107 mn TL satış geliri kaydederek, Şirket finansallarına olumlu katkısını sürdürdü.

Operasyonel kâr marjlarında iyileşme sürüyor – Şirketin satışları kârlı kanallar ve ürünler lehine geliştirme stratejisinin devamıyla operasyonel kâr marjlarındaki iyileşme bu çeyrekte de devam etti. Buna göre, FAVÖK’ü beklentimize paralel, piyasa beklentisinin %12 üzerinde, yıllık bazda %120 artışla 70 mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı yıllık 2,9 puan artışla %6,2 oldu. TFRS-16 etkisinden arındırılmış FAVÖK marjı %4,9 ile beklentimizin (%4,5) üzerinde bir seyir izledi.

Artan net nakit pozisyonu ile defansif bilanço yapısı korundu – Bizim Toptan’ın ilişkili taraflardan ticari olmayan alacaklar altında Yıldız Holding hesabında adatlandırdığı tutar dahil 1Ç19 sonu itibariyle 202 mn TL seviyesinde olan net nakit pozisyonu 2Ç19 sonu itibariyle 230 mn TL’ye yükseldi.

Değerleme ve öneri – 2017 yılı başında satış stratejisinde gerçekleştirdiği değişimin meyvelerini toplamaya devam ettiğini gördüğümüz Bizim Toptan’ı beğenmeye devam ediyor, operasyonel kâr marjlarındaki iyileşmenin önümüzdeki dönemde de sürmesini bekliyoruz. Sonuçların ardından tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmiyor, 11,20 TL hedef fiyatımızı, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Ayrıca Şirketi Model Portföyümüzde %11 ağırlıkla tutmaya devam ediyoruz (17.07.2019; Fırsatlara Odaklanma Zamanı).

Raporun tamamı için tıklayın.