BİM 2019 6 Aylık Bilanço Analizi / Vakıf Yatırım – (07.08.2019)

2Ç19 Finansal Sonuçlar

Kısa Vadeli Öneri: Endekse Paralel Getiri
Kapanış Fiyatı (TL) 45,96
Hedef Fiyat (TL) 49,10
Uzun Vadeli Öneri: TUT 

Her açıdan beklentilerin üzerinde sonuçlar (+)

Bim, 2Ç19’da beklentimizin %21, piyasa beklentisinin %13 üzerinde, yıllık bazda %18 artışla 347 mn TL net kâr açıkladı. Beklentimizin üzerinde gerçekleşen operasyonel kârlılığın yanı sıra tahminimize göre daha düşük oluşan net finansman giderleri, net kârdaki sapmanın ana sebebi oldu. BIST100 endeksine göre son 1 ve 3 aylık dönemlerde sırasıyla %6,8 ve %10,6 pozitif ayrışan Şirket hisselerinin, beklentilerden iyi gelen sonuçlara olumlu tepki vereceğini tahmin ediyoruz. Operasyonel seviyede beklentilerimizi kısmen aşan sonuçlar oluşsa da, yılın ikinci yarısına yönelik temkinli duruşumuz nedeniyle tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmiyor, hedef fiyatımızı 49,10 TL, kısa vadeli önerimizi “Endekse Paralel Getiri” ve uzun vadeli önerimizi “TUT” yönünde koruyoruz.

Beklentilere paralel satış performansı – Bim’in 2Ç19’da net satış gelirleri beklentilere paralel yıllık bazda %31,4 artışla 10,2 mlr TL’ye yükseldi. Bu dönemde yurt içinde aynı mağaza (L-f-L) sepet hacmi yıllık %18,9 büyürken, trafikte %1,2 artış gerçekleşti. Böylece L-f-L satış büyümesi %20,4 seviyesinde gerçekleşerek ciro büyümesinin itici gücü olurken, mağaza büyümesi de (yıllık bazda +%11) ciroyu destekleyen bir diğer unsur oldu.

Operasyonel tarafta güçlü performans – Şirketin 2Ç19’da FAVÖK’ü beklentimizin %10, piyasa beklentisinin %15 üzerinde, yıllık bazda %91,7 artışla 847 mn TL; FAVÖK marjı da yıllık 2,6 puan artışla %8,3 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde TFRS-16 etkisi hariç FAVÖK marjının %5,8 ile beklentimizin (%5,2) üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz ki söz konusu sapmada faaliyet giderlerinin net satışlara oranının yıllık bazda 1,1 puan ile beklentimizin üzerinde gerilemesi ana unsur oldu.

Operasyonel olmayan giderler beklentimizin altında – Şirketin, 2Ç19’da operasyonel olmayan kalemler kaynaklı net giderleri 124 mn TL ile beklentimizin (293 mn TL) altında kalarak, net kârın tahminimizin üzerinde gelmesinin unsurlarından biri oldu. Şirket 2Ç19’da kiralama yükümlülüğünden kaynaklı 154 mn TL finansman gideri kaydetti. Diğer yandan, 1Ç19 sonu itibariyle 2,7 mlr TL seviyesinde olan net borç pozisyonu 2Ç19 sonu itibariyle 3 mlr TL’ye yükselirken, iyileşen operasyonel kârlılık sayesinde net borç/FAVÖK rasyosu 1,26x’dan 1,18x’e geriledi.

Değerleme ve öneri – Şirketin TFRS-16 etkisinden arındırılmış operasyonel performansının beklentimizden güçlü gerçekleşmesini olumlu buluyoruz. Ancak, yılın ikinci yarısında enflasyonda öngördüğümüz düşüşün ve sektördeki yoğun fiyat rekabetinin operasyonel kâr marjları üzerinde aşağı yönlü risk yaratabileceğini düşünerek temkinli duruşumuzu koruyor, tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmiyoruz. Bu doğrultuda, Bim için hedef fiyatımızı 49,10 TL, kısa vadeli önerimizi “Endekse Paralel Getiri” ve uzun vadeli önerimizi “TUT” yönünde koruyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.