BIST100: Yılın ihmal edilebilir dalgaları

BIS100: Güçlü seyir korunuyor

Sonbahardan bu yana desteklediğimiz ana trend bozulmuş mudur? BIST100 performansını kısa, orta, uzun vade değerlendirmede ortaya çıkan gerçekler vardır. Buna ek olarak da varsayımlar oluşur. Bu varsayımların dayanak noktası ne kadar sağlam ise, geleceğe yönelik yorum/analiz üretimi de o kadar tutarlı olur. Sağlam dayanak veya kaldıraç noktası geleceğin iyi veya kötü değerlendirmesini belirler.

Ölçek “son derece” önemlidir. Hafıza üretmekte zorlanınca panik başlar ve kıyametin başlangıcı alametlerine dek dramatik sahneler yazılıp, çizilir. Halbuki, tüm oyuncular aynı dilden konuşur gibi aynı referans noktasından bakabilseler durumu daha makul değerlendirebilirler.

Son 1 yıl içinde “nadiren” görülen 3-5 günlük seri düşüş akımları ne kadar anlamlı olabilir? Sonun başlangıcı yanında başka görüş olamaz mı?

Kaldıraç etkisi güçlü piyasanın yığılmalara karşı yumuşama hareketi olarak görülebilir mi? Görülemez ise, yerine ne koyabiliyorsunuz? Daha iyi bakışınız yoksa, üretilen ve daha tutarlı olanı itibarsız göstermek niyedir ? Aşılması gereken oyun zinciri içindeki kurallar zincirini çözebilliyor muyuz ?

Son 1 yıl: yatay seyir gelişimi yeterli mi?

Son 1 yıldaki düşüşlerin toplamı yüzdesel olarak ne kadardır? Gün sayısı yüzdesi olarak ne kadardır? Durup düşünmek ve rotayı bu sıra dışı bakışlara kırmak gerekir.

Benzer şekilde, yükselişlerin yüzdesi ne kadardır? Şiddet (prim) olarak hesaplarken, zamansal yüzdesini de algoritmalara dahil etmek gerekmez mi? Prim dağılımı, zaman dağlımı: değerli 2 parametre seti oluşturmaktadır. Üzerinden onlarca kombinasyon ile algoritmalar oluşturulabilir. Yeterki inovasyona açık olmamız gerektiğini biliyor olalım.

Son 1 yılın önemli karar dönemleri:

bu dönemler bize göre piyasanın gelecekteki yön belirlemesindeki hesap noktalarıdır. Bu dönemlerin etkisi azaldıkça geleceğe yönelik kararlar netleşecektir. Belirtelim ve etkisini takip edelim, bir tavsiyedir.

*  28.02.2020 – 11.03.2020: Halen 1 yıl algoritması hesaplarında olması, halen devam etmekte olan baskıyı açıklamaktadır. O dönemin temposunun bugünlere gelen primde etkili olduğunu düşünürsek, geleceğin belirlenmesindeki ağırlığı “halen” yüksektir.

Son 1 yıl içindeki diğer belirleyici noktalarla devam edeceğiz ancak bu etkiyi ödev olarak çalışmakta fayda vardır. Öğretisi yüksektir.