BİST100 GSRAY ve BJKAS’ta Küresel Ekonomik Etki

Öncelikle küresel anlamda piyasa dalgalanmaları azaldı, resesyon olmasa da ekonomik yavaşlama için atılacak adımlar kısmen fiyatlandı. Bazı analistlere göre piyasalarda dalgalanmaya ve ekonomik savaşı perçinlemeye neden olduğu belirtilen ABD Başkanı Trump ‘ın tweet ‘leri de sistematik biçimde incelendi. 2018’den günümüze piyasa saatlerinde meydana gelen Trump’ın bin tweet ‘inin, yalnızca 146 piyasayı hareketlendirdiği, JP Morgen tarafından belirlendi. Merrill Lynch’e göre, Trump’ın çok fazla tweet gönderdiği günler de negatif borsa getirileriyle ilişkili.

İkinci olarak, yatırımcılara göre, ECB’nin QE(parasal genişleme) programını yeniden canlandırıp canlandırmayacağı ve faiz oranlarını daha da düşürebileceği ana başlıklar. Perşembe yapılacak ECB toplantısı bu nedenle önem arz etmektedir.

Çoğu uzman ECB’den faiz oranlarını 10 baz puan düşürmesini ve QE programını yeniden başlatması bekleniyor. ECB 12 aylık devlet tahvillerinde ayda 45 milyar euro satın alabilirdi.

USD gelince, bu hafta en önemli veri Tüketici Fiyat Endeksi ve Perakende Satışlar yer almaktadır. Enflasyon verileri, faiz oranlarını etkilemekte, ve faiz oranları da ABD dolarını temelden etkilemektedir. Yüksek enflasyon genellikle pozitif dolar oranlarını anlamına gelirken, düşük faiz oranlarında bu durumun tersi geçerlidir.

ABD’deki tüketici, imalattaki yavaşlamaya rağmen göreceli olarak dirençli kalmıştır. ABD ‘nin halen en büyük ekonomi olmasının yanında en büyük tüketim pazarı olması birçok değişkenin önceki seyrinde devam ettiği gerçeğini de beraberinde getiriyor.

Bu bağlamda, Alman ihracatı Temmuz ayında yükselişe geçti, bu da kıtanın en büyük ekonomisinin Brexit boyutunda ticaret gerilimleri ve belirsizliklere rağmen beklenenden daha iyi bir şekilde ekonomik değer taşıdığını gösteriyor. İngiltere sanayi üretimi, üç aylık dönemde Mayıs-Temmuz ayları arasında sırasıyla % 0,5 ve imalat sektöründe % 1,1 ve madencilik sektöründe % 1,2 oranında geriledi. Aynı zamanda, Ulusal İstatistik Ofisi’ne göre, İngiltere ticaret açığı, esas olarak ithalattaki düşüş nedeniyle -2.9 milyar $ ‘a geriledi. Türkiye ‘de olduğu gibi İngiltere ‘de üretim sağlamakta temelde ithalatta düşüş sebebiyle zorluk yaşamaktadır.

Genel olarak, ABD brüt ham petrol (WTI) ve Brent petrol sırasıyla % 2.7 ve % 2.0 oranında değer kazandı.

Türkiye’nin ihracatı Ağustos ‘ta % 1,7 artış göstererek 13 milyar 150 milyon dolar oldu. Yıllık enflasyon % 15.01 seviyesine çekilince 12 Eylül Merkez Bankası faiz kararı için oldukça iyi bir referans oldu.

Bunun yanında, Borsa İstanbul ‘da tepki alışları yerini çıkış trendine bıraktı. Küresel piyasalarda dalgalanmanın azalması Borsa İstanbul ‘a olumlu etki etmiş görünüyor. Endeks 100 bin psikolojik sınırını geride bıraktı ve sonraki dirençler 101500 ve 102250 olarak görünüyor. 52 haftalık en iyi performanslarından uzak olan Bist 100 hisse senetlerinde de tekrar eski seviyelere gelmeleri için bir artış görülebilir. Destek seviyelerinden tekrar 98826 ‘a çıkışını tamamladı. 100bin psikolojik sınırının bu hafta test edileceği ve 103 bine çıkmasının çok olumlu olacağı düşünülmektedir. Bazı analistler ise bunun suni bir yükseliş olduğunu ve hane halkı gerçeğini yansıtmadığı tezini savunmaktadır.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

Bist 100 grafiği mumların al verdiği ve seans olarak RSI çizgisinin 55 olduğu, bunun yanında alıcı ağırlıklı bir yükseliş gözlemlendi. Aroon up ve down arası kapanmasına rağmen ve olumsuz işaret vermesine rağmen daha az dalgalı ve yukarı trend oluşturmuş bir endeks ile karşı karşıyayız.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

GSRAY hissesinin haftalık % 14 oranında ve 3 aylık % 26 yükseliş gösterdiğini gözlemliyoruz. GSRAY 1.78 fiyatında olup 1.84 ve 1.95 TRY seviyesinde güçlü bir direnç karşısında bulunacağı görülmektedir. Bu dirençte satıcılar yığılmış ve satmayı beklemekte görülmektedirler. Fakat hacim dolgun ve osilatörler olumlu olursa satıcı ağırlıklı yerine alıcı ve tut ağırlıklı bir piyasa görebiliriz. Al ve tut konumunu haftalık ve aylık olarak korumak için 1.66 ve 1.68 TRY seviyelerinden destek sağlıyor olacağı anlaşılmaktadır.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

BJKAS hissesinde ise Bolingar bantları üzerine çıkan fiyat, 1.89 TRY görüyoruz. Al sinyali verdi ve ılımlı bir hacmi var. RSI çok ivedi yükseldi fakat netlik zayıf. Destek seviyesi 1.68 ve 1.75 TRY noktalarında bulunmaktadır. BJKAS hissesinde volatilite(% 18.29) yüksek ve fiyat endekslerinden yeterli derecede olumlu etkilenmedi. 3 aylık performansı % 36.96 ‘seviyesinde ve son haftalarda oldukça durağan hareket etti. Hisse senedi piyasasında olumlu bir atmosfer bekliyorum. Şu anda hükümet kredi büyümesinden çok şirket verimliliği ve ülkeyi kalkındıran özel sektörler üzerine çalışmalar yapmaktadır. Bunda son zamanlarda yaşanan reel sektör etkililiğine atıfta bulunan kritiklerin de payı büyük. Bu sebeple daha sektör ağırlıklı ve stabil olabileceği fakat küresel anlamda herhangi bir belirsizliğin iç piyasalarda tüm olumlu göstergelere rağmen felaket dahi getirebileceği söylenebilir.

Sonuç itibariyle, Mayıs ayında güçlü bir beklenti satın alındığı ve ticaret savaşları ve olumsuz ekonomik göstergeler ve beklenmeyen “olumlu” ekonomik rakamları ile düşüş olduğunu görmüştük. Yılsonuna doğru enflasyonun düşmesiyle Eylül ayında daha çok Borsa İstanbul ‘da risk iştahı artacağını ve sıcak para öncekine oranla düşük bile olsa kendini hissettireceğini ifade edebiliriz. Sakin ve tut pozisyonunda bir iç piyasa göreceğimizi düşünüyorum.

Okan ÖZDEMİR