BIMAS, TAVHL ve TCELL Grafik Analizleri: Petrol ve 2021

Faiz yükseldi döviz yatay seviyeye döndü. Faizdeki değişiklikler sıcak paranın zorunlu gücünün bir nedeni mi yoksa bir sonucu mu? Son yıllarda edindiğimiz doktrinler sermayenin gücünün bir sonucu olduğuna dair anlayış güçlenmektedir. Faiz artırımı piyasaların beklenti üzerine şekillenmesi ve kontrol altına alınmasının suni bir gücü olduğuna dair söylemleri bazı yorumcular artırmaktadır.

Borsa İstanbul 1426 puandan rekor kırdı. Bu kayde değer bir rekor ve gram altın istenen destek seviyesinin (487TL) altında: 458TL. Petrol ise 51 dolar ile beklentilerin paralelinde. Petroldeki yükseliş sanayinin enerji talebinin artığının bir işareti olduğundan önemli bir parametre.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

BIMAS hisse senedi 73.2 TRY fiyatında açıldığı fiyattan haftayı kapattı. Öncelikle bir hacme değinmek isteriz. Bugün 876.743K adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 3.426M ile 2 aylık ortalama hacim 3.426M olarak birbirine eşit.

İlgili grafikten, genel bakış boyutunda reytinginin Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 44.032B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 21.14.

Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 1.225B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 2.038B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 4.14 olduğunu görmekteyiz.

Temettü performans ve küçük yatırımcı dostu noktasında önemli bir göstergedir. Hisse senedinin temettü getirisi oranına baktığımızda mali yılda %3.42 ve hisse başına temettünün ise 0.5 TL olduğunu görmekteyiz.

İşletme değerinin; faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra (FVAÖK) oranı 9.76’da bulunmaktadır.

Performans olarak haftalık %0.97, aylık %4.13 ve 3 aylık %7.02 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %56.88 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 75.9 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 43.78 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz. Volatilite yüzdesi %0.96 olarak bulunuyor.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatörlerin reytingine(rating) baktığımızda genel sonuç Al diyor. Müthiş osilatör 2.80750101 A bandındadır.

ATR çizgisi 1.526265 ve CCI20 çizgisi 115.54 S seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 0.95205683 A ve sinyal olarak 0.63914287 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum 3.049995 A.

Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %59.91 N. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %78.93 N ve Stokastik %D çizgisinin %77.97 olduğu açıkça görülebilir.

Aroon up osilatörü, %92.86 seviyesinde ve Aroon down ise %14.29 bulunmaktadır.

Hacim indikatörlerine bir bakış: Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.28 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) %61.41’dur. Hacim Ağırlıklı

Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 73.26666533 yer aldığı anlaşılabilir.

Peki boğa piyasası var mı? Boğa ayı gücü 2.70251328 N iken, parabolic sar indikatörünün 70.0571634 A olduğunu takip etmekteyiz.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 70.06099942 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 74.08688981 N ve destek seviyesinin 67.91810799 N olduğunu görmekteyiz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: İndirim Mağazaları endüstrisinde yer alan hisse senedi haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Al ve göstergelere baktığımızda Güçlü Al sinyali alınmaktadır. 74, 73 ve 72 ‘lerde olası bir üçgen var ve bunu belirleyen ana unsur Fib ve sıkışmış trend çizgileri olacak denilebilir. Giriş noktası haftalık performans pozitif olduğu sürece pozisyon olarak 73 ve üzerinde dikkat çekebilir. 

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

TAVHL hisse senedi, 20.86 fiyat bandında açılış fiyatından seansı kapattı. 4.481M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. Ulaşım endüstrisinde yer alan varlık, son on günde 14.318M ve son iki ayda 13.343M kadardır.

İlgili grafik, genel rating’in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 7.535B’dir.

Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda 2.368B, net borcun en son çeyrekte 5.273B ve net marjın son on iki ayda −58.77 olduğunu tespit ediyoruz.

Aracı kurumların sık sık incelediği bu hisse senedinin temettü getirisi (MY) %5.18 ve hisse başına temettünün 1.08 TL olduğu anlaşılmaktadır.

İşletme değeri ve FVAÖK oranı 8.05 seviyesinde yer almaktadır.

Performans: haftalık %−1.97, aylık %2.66, çeyrek dönem için %38.15 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %−28.51 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 30.5 TL ve en düşük 13.37 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi %2.22 olarak bulunuyor.

İndikatör reytinginin Sat sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör 1.24955871 N oranındadır. ATR çizgisi 0.8501159 ve CCI20 çizgisi 100.72 S seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 0.70251817 S ve sinyal olarak 0.78447245 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 1.030001 S.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %61.55 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin %54.90 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %49.67 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzeri, genellikle fiyatın yükselmesi anlamına gelmektedir.

Aroon up osilatörü, %64.29 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %28.57 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır.

Hacim göstergelerinden Chakin Para Akışı’nın −0.19 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin %63.35 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 20.89333333 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü 1.01726543 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 19.7086686 A çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 17.96580016 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 21.25511086 N ve alt seviyesi 19.26988944 N olarak karşımıza çıkmaktadır.

Daha sade anlatırsak, orta vadede genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır. 19.66 TL Fib destek olarak addedilebilir. Bu, para girişinin azalması ve mumların dolgun olmaması durumunda satış baskısıyla olabilir. 22.86 TL ise bir sonraki üst trend kırılımına dair bize olumlu haberler sunabilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

TCELL, 16.03 TL fiyat bandında %1.46 değerle kapanış gösterdi. 39.868M adet işlem hacmine ulaştı. On gündeki ortalama hacim 41.088M ve iki aylık ortalama hacim 32.529M’dir.

İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 34.506B olup fiyat kazanç oranı ise 9.35.

Varlığın net kazancı (MY) 2.474B, net borcu (ESÇ) 8.627B ve net marjı (SOİA) 13.22 kadardır.

Hisse senedinin temettü getirisi (MY) %2.33 ve hisse başına temettünün 0.37 TL olduğunu görmekteyiz.

İşletme değeri ile faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra oranı 3.92 oranında bulunmaktadır.

Performans: haftalık %−0.31, aylık %1.14, çeyrek dönem için %6.87 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %16.16 kar/zarar oranında bulunuyor.

Son bir senede en yüksek 17.85 TL noktasını görmüşken, en düşük 11.68 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak %2.21 seviyelerini görmekteyiz.

İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.07317643 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.36398156 ve CCI20 seviyesi 135.21 N ‘dir.

MACD, seviye olarak 0.05167816 A ve sinyal olarak 0.00359523 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.680001 S.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %56.23 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin %56.73 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %50.27 olduğunu saptayabiliriz.

Aroon up osilatörü, %64.29 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %28.57 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.17 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) %72.79 olduğu anlaşılabilir. VWAP 16.01333367 bandındadır.

Boğa ayı gücü 0.55539064 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 14.98475159 A bandından takip edilebilir.

BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 15.7558001 A kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 16.15029594 N ve alt seviyesi 14.97070416 N olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Kablosuz Telekomünikasyon endüstrisinde önemli bir yere sahip olan şirket, indikatörler nötr sinyal verdiğinden ve Aroon düzeltmede olduğundan bunun yanında haftalık performansı istenilen seviyenin gerisinde olduğundan Tut veya Sat olarak değerlendirilebilir. Ancak para akışı yükselir ve iç piyasalardaki “rekor” dinamiklerine uygun hareket ederse, Fib kesişimi (dikdörgen formasyonu) ve alt-üst trend (üçgen formasyonu) üst fiyatları test edebilir.

Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi’nden görüldüğü üzere, hisseler üzerinde hassas taramalar gerçekleştirebilir ve onları filtreleyebiliriz.

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır

Sonuç itibariyle, Türkiye, cari açığı dengelemekte ihracat odaklı ve markalı işlenmiş ürünlerle büyüme modeli gerçekleştirmelidir. Brexit sonrası İngiltere’nin günlerce ülkelerle tek tek ticari anlaşma yapması gerekebilir. Ancak ABD ve İngiltere yakınlaşması vee birbirine yeteceğini düşünmekte olduğu da son zamanlarda konuşulur oldu. Mutasyonlu virüs ve aşılanma ise dış piyasalarda başka önemli bir konu. Borsa rekor kırsa da bu sürdürülebilir mi buna dair çok güçlü rakamlar henüz oluşmuş değil.

Son olarak, hisse senedi grafikleri okumak, dış ve iç gündem takibi önem arz etmektedir. Piyasa okuryazarlığı ve takibi, postmodern dünyamızda her zamankinden daha fazla ön plana çıkmaktadır.

Okan Özdemir

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN