BIMAS, TAVHL ve TCELL Grafik Analizleri: “Felaket Senaryoları”?

Enflasyonunun tahmin edilen %12.6 yerine %14.03 gelmesiyle ve gıda fiyatlarının artmasıyla birlikte aşının zorunlu hale gelmesi yakından ilişkilidir. Önce sağlık çalışanları ve risk grubundakilere yapılması kararlaştırılmaktadır.

Avrupa’da işsizlik oranı %8.4 gibi refah seviyesine yakışmayan bir işsizlik oranı var. Küresel piyasalar tüketime bağlı olduğundan Almanya gibi lokomotif sanayi ülkelerin yaşlanan Avrupa’yı emekli fonları ve salt sosyal ödemelerle taşıyamayacağı düşünülmektedir.

Genç nüfus, maden zenginliği ve bölgesel barış gücü merkezi olmanın getirdiği özellikleri üretim ve istihdam ile desteklerse, Türkiye’miz işsizliği kısa sürede azaltabilecektir, tezi savunulabilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

BIMAS hisse senedi 70.7 TRY fiyatında (%−0.56) seansı kapattı.

Öncelikle bir hacme değinmek isteriz. Bugün 3.575M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 3.949M iken iki aylık ortalama hacim 3.241M’dir.

İlgili grafikten, genel bakış boyutunda reytinginin Güçlü Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 42.769B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 20.54.

Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 1.225B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 2.038B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 4.14 olduğunu görmekteyiz.

FVAÖK; faiz, vergi ve amortisman öncesi kâr {fvaok} olarak bulunmaktadır.

Performans olarak haftalık %1.22, aylık %2.46 ve 3 aylık %4.43 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %51.52 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 75.9 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 43.78 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz. Volatilite yüzdesi %1.79 olarak bulunuyor.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatörlerin reytingine(rating) baktığımızda genel sonuç Al diyor. Müthiş osilatör 0.74146999 A bandındadır.

ATR çizgisi 1.445037 ve CCI20 çizgisi 107.27 S seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 0.31405639 A ve sinyal olarak 0.18702695 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum 1.099999 S.

Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %55.54 N. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %59.73 N ve Stokastik %D çizgisinin %54.93 olduğu açıkça görülebilir.

Aroon up osilatörü, %71.43 seviyesinde ve Aroon down ise %0 bulunmaktadır.

Hacim indikatörlerine bir bakış: Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.30 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) %65.09’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 70.649999 yer aldığı anlaşılabilir.

Peki boğa piyasası var mı? Boğa ayı gücü 1.17815366 A iken, parabolic sar indikatörünün 68.20970948 A olduğunu takip etmekteyiz.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 69.50399948 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 71.17352439 N ve destek seviyesinin 68.27147531 N olduğunu görmekteyiz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: İndirim Mağazaları endüstrisinde yer alan hisse senedi haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Güçlü Al ve göstergelere baktığımızda 69.50399948 A (Al) sinyali alınmaktadır. 74 dirençken 69 TL destek olarak Fibonocci ‘de karşımıza çıkmaktadır. Para girişi istenen düzeydedir. Sonraki hafta pozitif bir başlangıç 73TL hedefini ve direncini gerçekleştirebilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

TAVHL hisse senedi, 20.08 TL fiyat bandında %0.65 değerle seansı kapattı. 7.763M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. Ulaşım endüstrisinde yer alan varlık, son on günde 15.535M ve son iki ayda 12.296M kadardır.

İlgili grafik, genel rating’in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 7.207B’dir.

Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda 2.368B, net borcun en son çeyrekte 5.273B ve net marjın son on iki ayda −58.77 olduğunu tespit ediyoruz.

Performans: haftalık %0.65, aylık %37.63, çeyrek dönem için %30.56 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %−31.19 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 30.5 TL ve en düşük 13.37 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi %2.22 olarak bulunuyor.

İndikatör reytinginin Al sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör 2.95314677 N oranındadır. ATR çizgisi 0.77214988 ve CCI20 çizgisi 83.64 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 1.16503007 A ve sinyal olarak 1.08695838 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 1.639999 A.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %67.26 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin %78.89 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %79 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzeri, genellikle fiyatın yükselmesi anlamına gelmektedir.

Aroon up osilatörü, %78.57 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %14.29 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır.

Hacim göstergelerinden Chakin Para Akışı’nın (Chakin Money Flow) 0.15 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin (Money Flow Index) %76.11 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 20.03999967 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü 1.52509563 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 19.3720002 A çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 16.44580012 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 21.23989853 N ve alt seviyesi 15.92410207 N olarak karşımıza çıkmaktadır.

Daha sade anlatırsak, orta vadede genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır. TAVHL 21.60’ı kırdığında, olumlu bir makro piyasaların var olduğuna dair beklentiler de artmış olacaktır. Bu sebeple aşı haberleri bu direnci kırmakta önemlidir. Yoksa bu dirençten momentumun düşük olması durumunda 18.50 TL desteğine inebilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

TCELL, 15.65 fiyat bandında %−0.51 değerle kapanış gösterdi. 33.025M adet işlem hacmine ulaştı. On gündeki ortalama hacim 28.957M ve iki aylık ortalama hacim 29.073M’dir.

İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 34.353B olup fiyat kazanç oranı ise 9.31.

Varlığın net kazancı (MY) 2.474B, net borcu (ESÇ) 8.627B ve net marjı (SOİA) 13.22 kadardır.

Performans: haftalık %−0.45, aylık %−0.95, çeyrek dönem için %5.32 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %13.41 kar/zarar oranında bulunuyor.

Son bir senede en yüksek 17.85 TL noktasını görmüşken, en düşük 11.68 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak %2.3 seviyelerini görmekteyiz.

İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.4942059 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.45222142 ve CCI20 seviyesi −22.02 N ‘dir.

MACD, seviye olarak −0.08118825 S ve sinyal olarak −0.04785538 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.45 A.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %49.85 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin %52.34 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %40.54 olduğunu saptayabiliriz. Stochastic Oscillator %80 üzerinde olmadığından şu anda olumsuz denilebilir.

Aroon up osilatörü, %0 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %71.43 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.05 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) %58.55 olduğu anlaşılabilir. VWAP 15.77 bandındadır.

Boğa ayı gücü 0.48102426 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 16.24647231 S bandından takip edilebilir.

BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 15.78560008 S kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 16.44821933 N ve alt seviyesi 15.02378077 N olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Al sinyalleri alınmaktadır. Kablosuz Telekomünikasyon endüstrisinde önemli bir yere sahip olan hisse, 17.24 direncini ve 15.10 seviyeleri desteğini işaret etmektedir. Ortalama üzerinde para girişi henüz yeterli değil.Aroonda düzeltme olması gerekmektedir.

Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi’nden görüldüğü üzere, hisseler üzerinde hassas taramalar gerçekleştirebilir ve onları filtreleyebiliriz.

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır

Sonuç itibariyle, bazı yorumcular tarafından her ne kadar olumsuz bir tablo çizilmiş olsa da rakamlar revize edilmesine rağmen, rakamların beklenenden iyi de geldiği oluyor. Örneğin önceki sene Avrupa perakende satışlar %-1.7 iken revize hali %0.8 idi. Fakat bu sene yüzde 1.5 arttı. Bu sebeple felaket senaryolarına dair öngörülerin tam olarak gerçekçi olmadığının altı çizilebilir.

Son olarak, finansal grafikleri okumak bunun için de piyasa okuryazarlığı geliştirmek, iç ve dış gündemin değişkenleri içinde yatırım yapmak gerekmektedir.

Okan Özdemir

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN