BİM Hisse Yorumu / Şeker Yatırım – (11.01.2023)

Güçlü performans ve mağaza ağı büyümesi devam ediyor…

Öneri: AL
Kapanış Fiyatı: 130,80 TL
Hedef Fiyat: 203,80 TL
Getiri Potansiyeli: 56%

 Şirket için hedef pay fiyatımız olan 203.80 TL’yi koruyor; ve “AL” tavsiyemizi koruyoruz. 09 Ocak 2023 kapanışı baz alınarak Bim, 2023T 4.8x FD/FAVÖK ve 2023T F/K 7.0x rasyoları ile işlem görmekte olup getiri potansiyeli %56’ya işaret etmektedir.

 Yıl başından bu yana güçlü performans gösteren gıda perakendeciliği sektöründe öne çıkmayı başaran şirketlerden biri olan Bim için 2022 yılının görünümünün olumlu olduğunu düşünüyoruz. Pandemi sonrası müşteri trafiğinde gözlemlenen toparlanma, mağaza açılışlarındaki kuvvetli seyir, enflasyonist ortamın tüketici alışkanlıklarında yol açtığı değişiklik & temel tüketim malları ve gıda ürünlerine yönelik talebin artması sonucu mağaza sepet hacmindeki yükseliş ve yüksek enflasyonun da olumlu etkisiyle artan mağaza başı satış gelirleri Bim’in 2022 yılında güçlü performans sergilemesindeki temel unsurlar olmuştur.

 Kuvvetli mağaza açılışlarıyla Şirket, 9A22’de yurt içinde 10.166 (9A21: 9.303 mağaza) BİM Türkiye mağazası, 192 de FİLE (9A21: 153 mağaza) mağazası olmak üzere toplamda 10.358 adet mağaza sayısına ulaşmış; yurt dışında ise 610 BİM Fas (9A21: 574 mağaza) ve 306 BİM Mısır (9A21: 300 mağaza) mağazasıyla 916 mağaza sayısını yakalamıştır. Şirket’in 9A22 sonunda toplamda mağaza sayısı büyüklüğü ise 11.274 mağaza olarak gerçekleşmiştir.

 FİLE markası ile özellikle orta büyüklükte marketlere rakip olan Bim, 3Ç22’de yurtiçi mağaza ağına 11 yeni FİLE mağazası daha ekleyerek 192 FILE mağazasına ulaşmıştır. Ürün gamı daha geniş ve m2 olarak da Bim mağazalarından yaklaşık 3 kat büyük olan File mağazaları (1,000-1,500 m2 ) Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde mobil alışveriş platformu olarak da hizmet vermektedir. Bu gelişmenin, Şirket’in ilerleyen dönemlerde satış gelirlerine etkisinin olumlu etkileyeceğini not ediyoruz. Fas operasyonlarında Şirket, mağaza açılışlarını sürdürerek 3Ç22’de 6 yeni mağaza açılışı gerçekleştirmiş, sonucunda ise toplamda 610 adet mağaza sayısına ulaşmıştır. Mısır’da ise Şirket, 3Ç22’de 4 yeni mağaza açılışı yapmış, bu çeyrek sonunda toplamda 306 mağaza sayısı ile hizmet vermiştir.

 Güçlü organik büyümesi ve sağlam finansal yapısı ile BİM, takdir ettiğimiz şirketler arasında yer almaktadır. Net kârda sürdürülebilir büyüme ve hedeflenen FAVÖK seviyelerinin korunması, yurt dışı operasyonların katkısı, yurt içi ve yurt dışında artan büyüme iştahı ve başarılı iş modeline paralel olarak Bim hisselerini olumlu değerlendiriyoruz. Borçsuz finansal yapısı, döviz riski taşımaması ve güçlü bir nakit akışına sahip olması nedeniyle BİM için “AL” önerimizi koruyoruz. Ayrıca; güçlü pazar payı performansının sürdürülmesi, FİLE operasyonlarının hem fiziki hem de online kanallardan büyümeye katkısı, Şirket’in kendi markalı ürünlerinin satış içerisindeki payının yüksek olması ve makroekonomik konjonktürlerin hala gıda perakendeciliği sektörünü destekleyici hava yaratması Şirket için pozitif beklentilerimizin devam etmesinde önemli unsurlardır.  Diğer taraftan; 2023 yılı için asgari ücrete yapılan %54, 5’lik artışın kısa dönem için Şirket finansalları üzerinde hafif baskı oluşturabileceğini, ilerleyen dönemlerde enflasyondaki yüksek seyrin devam etmesi durumunda da alım gücünün düşüş göstermeye başladığı dönemlerde ek düzeltmelerin gelebileceğinin sinyalleri ile de bu baskının sınırlı olarak devam edebileceğini düşünüyoruz. Ayrıca; enflasyonist baskılar sebebiyle girdi maliyetlerinde görülebilecek yükselişler, artan enerji maliyetleri ve kurlarda meydana gelebilecek dalgalanmalar sebebiyle yükselebilecek mağaza inşaat maliyetlerinin, Şirket için aşağı yönlü riskler olduğunu da ekliyoruz.

FY2023 beklentileri: Sonuç olarak; Şirket’in 2022 yılsonunda enflasyondaki yükselişe bağlı olarak 147.1 milyar TL net satış geliri, 11.4 milyar TL FAVÖK ve 6.9 milyar TL net kâr; 2023 yılında ise Şirket’in 226.8 milyar TL net satış geliri, 17.9 milyar TL FAVÖK ve 11.4 milyar TL net kâr elde etmesini bekliyoruz.

Kaynak: Şeker Yatırım