Bim 2021 6 Aylık Bilanço Analizi / İntegral Yatırım – (13.08.2021)

BIMAS / Bim Mağazalar 2021 2. Çeyrek Bilanço Analizi

Kapanış Fiyatı: 70,10 TL
Hedef Fiyat: 91 TL

Şirket, 2Ç21 döneminde 725,2 mn TL net kâr açıkladı Net kar yıllık bazda %4 artış gösterirken, bir önceki çeyreğe göre %6 arttı. Net kar marjı yıllık bazda 0,7 puan azalış göstererek %4,2 seviyesinde gerçekleşti.

Satış gelirleri yıllık bazda %22,3 artış gösterdi

2Ç21 döneminde satış gelirleri, yıllık %22,3 artış göstererek 17,2 milyar TL’ye yükseldi. Bir önceki çeyreğe göre satış gelirleri %11 arttı. Brüt kar yıllık %25,2 artışla 3,2 milyar TL olurken, brüt kar marjı yıllık 0,4 puan artışla %18,8 seviyesinde gerçekleşti. 2Ç21’de 393 yeni mağaza açılırken mağaza büyümesi yıllık %13 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye mağazalarında mağaza başına günlük like for like (aynı mağaza) satışları yıllık %0.5 daralmayla 21.173 TL olarak gerçekleşti. Mağaza başına müşteri trafiği %4.1 daralsa da sepet hacmi %3.7 büyüme gösterdi.

FAVÖK 1,5 milyar TL oldu

FAVÖK yıllık bazda %13 artış gösterirken, çeyreksel bazda %14,5 artış gösterdi ve 1,5 milyar TL oldu. FAVÖK marjı da yıllık 0,7 puan azalışla %8,8 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki çeyrekte %8,5 FAVÖK marjı elde edilmişti.

6 Aylık Sonuçlar

2021 yılının ilk 6 ayına baktığımızda, şirketin satış gelirleri yıllık bazda %22,7 artışla 32,7 milyar TL’ye yükseldi. Brüt kar marjı 0,8 puan artışla %18,6 seviyesinde, FAVÖK marjı 0 puan azalışla %8,7 seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK yıllık bazda %22,2 artış gösterdi ve 2,8 milyar TL olarak hesaplandı.Bu sonuçlarla birlikte şirketin 6 aylık net dönem kari %25,0 artışla 1,4 milyar TL’ye yükseldi.

Net borç pozisyonu artıyor

Şirketin net borç pozisyonu 2020 yılının aynı dönemine göre %169,7 artarken, bir önceki çeyreğe göre %14,3 artarak bu dönemde 4,4 milyar TL net borcu gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu ise 0,8 seviyesinde gerçekleşti. 30 Haziran 2021 itibariyle şirketin 582,1 milyon TL döviz fazlası bulunmaktadır.

Şirketin nakit değerleri arttı

Şirketin nakit değerleri 2020 yıl sonuna göre 393,3 milyon TL artarak 1,5 milyar TL oldu. İşletme faaliyetlerinden 2,3 milyar TL nakit girişi sağlandı. Yatırım faaliyetlerinden 1,2 milyar TL nakit girişi olurken finansman faaliyetlerinden 3,1 milyar TL nakit çıkışı oldu.

Kaynak: İntegral Yatırım