Turkcell 2021 6 Aylık Bilanço Analizi / İntegral Yatırım – (13.08.2021)

TCELL / Turkcell 2021 2. Çeyrek Bilanço Analizi

Kapanış Fiyatı: 15,13 TL
Hedef Fiyat: 24,35 TL

Turkcell (TCELL) 2Ç21 döneminde 1.112 milyon TL net dönem karı açıkladı. Piyasa beklentisi 1.040 milyon TL net kar yönündeydi. Net kar yıllık bazda %31, çeyreklik bazda %1 arttı. Net kar rakamındaki artışta, cirodaki %24’lük artış, artan ARPU ve net abone kazanımı performansı etkili oldu. Kar marjlarındaki hafif daralma ve türev araçlardan gelen kayıp net karı baskılamasına karşın 236 milyon TL vergi geliri net kara olumlu yansıdı.

Abone kazanımı 4 yılın en yükseğinde

TCELL, 2Ç21 dönemde satış gelirlerini yıllık bazda %24 artırdı ve 8,321 milyon TL oldu. Bir önceki çeyreğe göre satış gelirleri %9 arttı. Piyasa beklentisi net satış gelirinin 8.326 milyon TL olması yönündeydi. Satış gelirlerinin artmasında temel olarak güçlü ARPU, net abone kazanımı performansı, uluslararası operasyonların katkısı ve dijital kanalların desteğiyle artan cihaz satışları etkili oldu. Şirket gelirlerinin %10’unu oluşturan Turkcell Uluslararası gelirleri, temel olarak Ukrayna operasyonlarındaki güçlü performans ve kur hareketlerinin pozitif etkisi ile %45,4 büyüyerek 840 milyon TL’ye yükseldi.

Şirket çeyreklik olarak net 617 bin abone kazanımı ile 2Ç17’den bu yana en yüksek 2Ç net abone kazanımı performansını gösterdi; 2021’in ilk yarısında toplam 1,3 milyon net abone kazanımı gerçekleşti. Mobil ARPU büyümesi yıllık bazda %13,7 sabit bireysel ARPU büyümesi yıllık bazda %13,2 oldu. Aylık ortalama mobil abone kayıp oranı 1Ç18’den ve aylık ortalama sabit abone kayıp oranı 2Ç12’den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

FAVÖK 3,5 milyar TL oldu

FAVÖK yıllık bazda %20 artış gösterirken, çeyreksel bazda %4,9 artış gösterdi ve 3,5 milyar TL oldu. FAVÖK marjı da yıllık 1,3 puan azalışla %42,3 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki çeyrekte %44,0 FAVÖK marjı elde edilmişti. Kar marjlarındaki daralma bu çeyrekte de azalarak devam etti.

6 Aylık Sonuçlar

2021 yılının ilk 6 ayına baktığımızda, şirketin satış gelirleri yıllık bazda %21,0 artışla 15,9 milyar TL’ye yükseldi. Brüt kar marjı -1,6 puan azalışla %29,3 seviyesinde, FAVÖK marjı 1,3 puan azalışla %43,1 seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK yıllık bazda %17,4 artış gösterdi ve 6,9 milyar TL olarak hesaplandı. Bu sonuçlarla birlikte şirketin 6 aylık net dönem kari %28,6 artışla 2,2 milyar TL’ye yükseldi.

Kaynak: İntegral Yatırım