BİM 2019 6 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (22.08.2019)

“BİM’in 2019 2. Çeyrek Net Dönem Karı Piyasa Beklentilerinin Üzerinde Gerçekleşti…”

Öneri “EKLE”
Kapanış Fiyatı: 48,70 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 54,85 TL

Şirketin 2Ç2019’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,3 oranında artarak 346,9mn TL’ye yükselmiştir. Piyasa beklentisi 306mn TL, bizim beklentimiz ise 283mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada daha iyi gerçekleşen brüt kar etkili olmuştur.

BİM’in satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %31,4 oranında artarak 10.245mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti de %31,4 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %31,1 oranında artarak 1.805mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise değişmeyerek %17,6’yı göstermiştir.

BİM’in operasyonel giderleri aynı dönemde %20,8 oranında artmış ve 1.230mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 10,8mn TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı %61,5 yükselişle 585,8mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 1,1 puan yükselerek %5,7 olmuştur. 2. çeyrek FAVÖK (TFRS16 Hariç) rakamı %34 artışla 593,5mn TL olurken, FAVÖK marjı 0,1 puan artışla %5,8’e yükselmiştir. TFRS16 etkisi dahil edildiğinde FAVÖK %92 artışla 846,8mn TL’ye yükselmiş olup, FAVÖK marjı ise %8,3 olarak hesaplanmaktadır.

Yatırım faaliyetlerinden gelirler 24,1mn TL olmuştur. Finansman öncesi faaliyet karı %66,4 artışla 609,9mn TL olarak gerçeklemiştir. Finansman tarafında daha önce faaliyet kiralaması başlığında sınıflandırılan kiralama yükümlülükleri sebebiyle 158,7mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Yüksek finansman giderinin etkisiyle de vergi öncesi net kar %17,3 artmış ve 451,1mn TL olmuştur. 104,2mn TL’lik vergi gideri sonrası net dönem karı %18,3 artışla 346,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Net kar marjı 0,4 puan gerilemeyle %3,4 olmuştur.

İlk yarı gerçekleşmeleri ardından, tahminlerimizdeki değişiklikler ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak, BİM’in hedef hisse fiyatını, bedelsiz sermaye artışına istinaden düzeltilmiş 45,42 TL’den (%100 bedelsiz sermaye artırımı ile 90,85 TL hedef hisse fiyatı 45,42 TL olarak düzeltildi) 54,85 TL’ye çıkarıyoruz. Diğer taraftan, potansiyeline bağlı olarak daha önceki  “EKLE” önerimizi ise koruyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.