Bankacılık Sektörü 2024 1. Çeyrek Kâr Tahminleri / Ziraat Yatırım

Bankacılık Sektörü

Tahminlerimizde Etkili Olan Faktörler

BDDK’nın açıklamış olduğu aylık verilere göre Bankacılık sektörü karı 2024 yılının ilk çeyreğinin ilk iki ayında, bir önceki çeyreğin ilk iki ayına göre %23 oranında azalmıştır. Öte yandan, net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemindeki ilk iki ayına göre ise %14 oranında artmış ve 74,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Merkez Bankası, enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faizini yılın ilk çeyreğinde de artırmaya devam ederek %42,5’ten %50’ye çıkartmıştır. Bununla birlikte, kredi faizlerinde artış gözlense de mevduat maliyetlerindeki yükseliş sebebiyle TL kredi mevduat makası zayıf kalmıştır. Diğer yandan ilk çeyrekte; TÜFE endeksli tahvillerin getirisinde kullanılan enflasyon tahminlerinin, önceki çeyrekteki gerçekleşen enflasyonun altında kalması, bu tahvillerde elde edilen gelirin baskı altında kalmasına neden olmuştur. Bununla birlikte, artan swap maliyetleri ticari zararlarda önemli yükselişe neden olurken, maaş artışlarının yaşandığı ilk çeyrekte operasyonel giderler karlılıkları baskılamıştır. Karşılık giderleri de kar üzerinde etkili olurken; net ücret ve komisyon gelirleri başta olmak üzere, iştirak gelirleri ve diğer faaliyet gelirleri destekleyici olmuştur.

Sektörde 2024 yılının ilk çeyreğinde (29 Aralık 2023- 29 Mart 2023 haftalık BDDK verileri) bir önceki çeyreğe göre, TL cinsi kredilerde %8,8 oranında artış görülmüştür. YP kredilerde ise Dolar bazında orta tek haneli rakama yakın bir büyüme gözlenmiştir. Kurdaki artışın da etkisiyle toplam kredilerde %10,7 oranında artış görülmüştür. Kamu mevduat bankalarında TL kredi büyümesi daha düşük, YP kredi büyümesi biraz daha yüksek gerçekleşmiştir. Toplam kredi büyümesi ise %7,6 olarak gerçekleşmiştir.

Önceki çeyrekte TÜFE endeksli tahvillerin getirileri hesaplamasında gerçekleşen ekim – ekim enflasyonu %61,4 idi. Bu çeyrekte ise tahminler ağırlıklı olarak %40 – 45 arasında öngörülmüştür. Vakıfbank ve Garanti Bankası’nda enflasyon tahmini %40, Akbank’ta %42,5, Yapı Kredi’de %45 olarak revize edilirken; Halkbank, TÜFE endeksli tahvillerin değerlenmesinde kullanılan enflasyonu %65 olarak almıştır. İş Bankası, farklı olarak, beklenti anketini baz almaktadır. Diğer yandan, artan mevduat maliyetleri de hesaba katıldığında net faiz gelirlerinde düşük onlu seviyelerde daralma bekliyoruz. Net faiz gelirlerinde en fazla daralmayı sırasıyla Vakıfbank ve Garanti Bankası’nda bekliyoruz. Diğer yandan, Akbank’ta ve Halkbank’ta net faiz gelirlerinde artış öngörüyoruz.

Orta onlu oranlarda büyüme beklediğimiz ücret ve komisyon gelirlerinde, ekonomik aktivitenin canlılığını koruması ve ödeme sistemlerindeki güçlü görüntünün destekleyici olmasını öngörüyoruz.

Diğer faaliyet gelirlerinde en yüksek artışı Vakıfbank’ta bekliyoruz. Makro beklentilerde model güncellemesinin de etkisiyle karşılık iptallerden elde edilebilecek yüksek gelirin karlılığı önemli ölçüde desteklemesini öngörüyoruz.

Kurlardaki görece düşük oynaklık devam ederken, artan swap maliyeti ve kullanımına bağlı olarak ticari zararlarda artışlar bekliyoruz.

Bu çeyrekte karşılık giderleri, baz etkisi faktörü nedeniyle de farklılıklar göstermiştir. Halkbank’ta önceki çeyrekte düşük gerçekleşen karşılık giderlerinde ilk çeyrekte önemli bir artış beklerken, Vakıfbank’ta karşılıklarda çeyreksel bazda gerileme öngörüyoruz. Özel Bankalarda, Yapı Kredi dışındaki bankalarda kredi karşılıklarında düşüş öngörüyoruz.

Operasyonel giderlerde, enflasyondaki görüntü ve maaş artışları sebebiyle, genel olarak yükseliş beklenirken, iştirak gelirlerinin ve tahsilatların karlılığı desteklemeye devam etmesi tahmin edilmektedir.

Bu çeyrekte genel olarak vergi karşılığında normalleşme beklenirken, Halkbank’ta yüksek vergi gelirinin karlılık oluşumunda ana etken olmasını tahmin ediyoruz.

Takibimizdeki bankalardan, çeyreksel bazda, sadece kamu bankalarında kar artışı bekliyoruz. Takibimizdeki diğer bankalarda ise kar düşüşü öngörürken, en yüksek düşüşün İş Bankası’nda olabileceğini tahmin ediyoruz. Bu çeyrekte en yüksek karı Garanti Bankası’nın açıklayabileceği tahmin edilmiştir.

Tüm bu gelişmelere bağlı olarak, 2024 yılının 1. çeyreğinde takibimizdeki bankaların toplam karlarının bir önceki çeyreğe göre %32,3 oranında azalarak 66,6milyar TL’ye gerilemesini öngörüyoruz. Söz konusu kar rakamı, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %7,2 oranında artışa işaret etmektedir.

Rapor için tıklayın.

Kaynak: Ziraat Yatırım