Bankacılık Dışı Şirketlerin 2022 4. Çeyrek Kâr Tahminleri / Şeker Yatırım

4Ç22 Kar Beklentileri – Finans Dışı Şirketler

Yılın son çeyreğinde takibimizdeki finans dışı şirketlerde yükselen enflasyonun Şirket cirolarının büyümesine neden olurken artan maliyetlerin FAVÖK ve net kar marjları üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesini bekliyoruz. Araştırma kapsamımızda yer alan finans dışı şirketlerin 4Ç22 döneminde geçen senenin aynı dönemine göre toplam cirolarında %108, FAVÖK’ünde %66 ve net karlarında ise %86 artış bekliyoruz.

Yılın son çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre takip ettiğimiz şirketler arasında net satışlarını en çok artıran Şirket (%241) PGSUS olurken onu AKCNS (%219 artış) ve SISE (%164artış) takip etmektedir. FAVÖK tarafında artışta da ilk sırada PGSUS (%683 artış) yer alırken onu AKCNS (%469 artış) ve DOAS (%430 artış) takip etmektedir. Net kar tarafında ise zarardan kara dönen PGSUS, TAVHL ve MGROS göz ardı edildiğinde ilk sırada TUPRS (%970) yer alırken onu THYAO (%312 artış) ve BIMAS (%289 artış) takip etmesi beklenmektedir.

Kaynak: Şeker Yatırım