Bagfaş 2016 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Bizim Menkul – (03.11.2016)

BAGFS 2016 / 09 Mali Tablo Analizi

3. çeyrekte operasyonel veriler geriledi…

 Şirket yılın 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5 artışla 96,4 mn TL net satış rakamına ulaşırken 9,7 mn TL net dönem zararı açıklamıştır. 3.çeyrekte FAVÖK’ün piyasa beklentisinin altında kalarak geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %60,1 oranında gerilemesi operasyonel performansta sıkıntılar olduğuna işaret ediyor. 9 aylık verilerde ise net satışlarda 2015 yılının ilk 9 ayına göre %20,4 artış gözlemlenmesine rağmen FAVÖK ve net karda beklentilerin altındaki rakamlar 2016 yılının şirket için olumlu bir seyirde geçmediğine işaret ediyor.

 Çeyreksel bazda satışların beklentilerin altında kalmasının en büyük nedeni ihracattaki yaklaşık %53 seviyesindeki gerileme olarak görülmektedir. 3. çeyrekte yurtiçinde talebi olumsuz etkileyen gelişmelere rağmen şirketin adetsel yurtiçi satışları 2015 yılına göre görece daha güçlü gerçekleşmiştir. Tonaj bazında satışlardaki yaklaşık %43’lük artışın etkisi ise gerileyen gübre fiyatları sebebiyle sınırlı kalmış ve çeyreksel bazda hasılat büyümesi %4,5 olarak gerçekleşmiştir.

 08.06.2016 tarihli Nitratlı gübrelerle ilgili Bakanlık talimatı gereği %33 AN, %26 CAN, Potasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat gübrelerinin satışlarının Şirketçe durdurulduğu 09.06.2016 tarihinde duyurulmuştu. AN ve CAN ürünleri için söz konusu yurt içi satış yasağı 3. çeyrekte de devam etmiştir. Bu durum şirketin yurtiçi satışlarında bir baskı unsuru olup söz konusu uygulamanın 2017 yılının Şubat ayı sonrasında devam edip etmeyeceği henüz netleşmemiştir.

 Net satışlardaki sınırlı artışa rağmen maliyetlerde %26’lık bir artış görülmektedir. Bunun önemli sebeplerinden biri 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle aktifleşen CAN/AN kimyevi gübre üretim tesisi için; Eylül 2016’da yapılan teknik değerlendirmede tesis kullanım ömrünün 20 yıl olması gerektiği tespit edilmiş ve tesisin kalan defter değeri üzerinden bu değerlendirme çerçevesinde amortisman ayrılmış olmasıdır.

 Gübre fiyatlarındaki gerileme sabit maliyetlerin etkisiyle brüt marjda 1,5 puanlık azalışı beraberinde getirmiştir. Faaliyet giderlerinin (özellikle genel yönetim giderlerinin) gelirlerin yatay seyrettiği bir çeyrekte önemli oranda artması ve sınırlı gelir artışı FAVÖK’teki %60,1’lik gerilemenin temel sebepleri olarak görülmektedir. Sınırlı satış büyümesi, düşen gübre fiyatları ile brüt marjın gerilemesi, faaliyet giderlerindeki artış ve amortisman politika değişikliği şirketin zarar etmesinde etkin olurken yükselen kur ortamında şirketin açık döviz pozisyonundaki gerileme ile elde edilen kur farkı iyileşmesi net kardaki düşüşü kısmen dengelemiş gözüküyor.

 Gelecek dönemde gübre fiyatlarının genel olarak emtia fiyatlarında beklenen artışa paralel yukarı yönlü trende girme beklentisi, faaliyet giderlerindeki artışın normalize olması ve yurtiçine getirilen belli türlerdeki satış yasağının kalkması şirket için gelecek dönem pozitif bir katalizörler olabilir. Bu gelişmeler ışığında şirketi takip listemize ekliyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!