AvivaSa 2019 3. Çeyrek Kâr Rakamlarını Açıkladı

AvivaSA’nın liderlikteki 4. yılı

• AvivaSA, 2019 üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına göre, “mevcut BES fon büyüklüğü” ve “Otomatik Katılım özel sektör katılımcı sayısı” sektör liderliklerini devam ettirdi. BES fon büyüklüğü liderliği “2015 yılından” beri ve Otomatik Katılım liderliği ise, “geçen sene ortasından” beri AvivaSA’nın.

• AvivaSA, mevcut BES’te 20,3 milyar TL’lik fon büyüklüğü ile yüzde 19,4 pazar payı ve 776 bin katılımcı sayısına ulaştı.

• Otomatik Katılımda, 678 milyon TL fon büyüklüğü ve 711 bin katılımcı sayısına ulaşan AvivaSA, geçen yılın aynı dönemine göre fon büyüklüğünü yüzde 85, katılımcı sayısını ise yüzde 21 artırmayı başardı.

• Hayat branşında ise, sektörün geleceği kabul edilen “serbest hayat” alanında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41’lik bir büyümeyle, yine sektörünün çok üzerinde bir başarı kaydetti.

Sabancı Holding ve 300 yıllık dünya sigorta devi Aviva iştiraki olan AvivaSA, 2015 yılında yakaladığı mevcut BES ve geçen sene ulaştığı Otomatik Katılım sektör liderliklerini, bu yılın 3. çeyreğinde de sürdürdü. Hayat sigortaları branşında ise, sektörün geleceği kabul edilen Serbest Hayat branşının en hızlı büyüyen firması olma özelliğini yine korudu.

Bireysel faydadan toplumsal faydaya
Konuyla ilgili bir açıklama yapan AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca, üçüncü çeyreğin en önemli gelişmesinin “Her Yaşta Dolu Dolu Yaşa” adını verdikleri Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) projesi olduğunu belirterek: ”Projemizin ilk adımı olan “Türkiye’de Yaşlılık Tahayyülleri ve Pratikleri” araştırma sonuçlarını Eylül ayında düzenlediğimiz bir basın lansmanı ile paylaştık. Ürün ve hizmetlerimizle sağlamaya çalıştığımız bireysel ve toplumsal fayda anlayışını, bu projemiz ile birlikte daha büyük ve geniş bir toplumsal faydaya taşımayı amaçlıyoruz. Yaşlılık ve emeklilik dönemi, pasif bir zaman dilimi değildir; sadece yaşam akışının yeni bir dönemine geçiştir. İyi yaşlanma ve emeklilik sonrası iyi yaşam için, en küçüğünden en büyüğüne, “yaş alma” kavramına dair olumsuz algıları değiştirmek için sorumluluk alınmalı. AvivaSA olarak üzerimize düşen sorumluluğu alıyor ve projemizle yaşlılığa dair negatif algıyı pozitife çevirmeyi ve yaşlanma konusunda rehberlik etmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

Liderlikte 4. yıl
Üçüncü çeyrek sonuçlarını da değerlendiren Kuruca, sözlerine şöyle devam etti: “AvivaSA olarak, Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) 30 Eylül 2019 tarihli verilerine göre, mevcut BES’te 20,3 milyar TL’lik fon büyüklüğü, yüzde 19,4 pazar payı ve 776 bin katılımcı sayısıyla; 2015 yılında yakaladığımız fon büyüklüğü sektör liderliğimizi aralıksız sürdürüyoruz. Sektörümüz ise, yine aynı tarihli verilere göre, fon büyüklüğünde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3’lük bir artışla 108 milyar TL’ye ve katılımcı sayısında ise 6,8 milyon kişiye ulaştı. Otomatik Katılımda ise, 2018 yılı ortasında yakaladığımız, kamu hariç özel sektör kapsamında liderliğimizi devam ettirdik. EGM’nin yine aynı tarihli verilerine göre geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 85 artışla, 678 milyon TL fon büyüklüğü ve yüzde 21 artışla, 711 bin çalışan sayısına ulaştık. Sektörümüz ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90 artışla, 7,3 milyar TL fon büyüklüğüne ve yüzde 17 artışla, 5,8 milyon kişiye ulaştı.” dedi.

“Serbest Hayat”ta sektör ortalamasının çok üzerinde bir büyüme
Hayat branşında ise, özellikle hayat sigortalarının geleceği kabul edilen serbest hayat branşında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41’lik, bu yılın ikinci çeyreğine göre ise yüzde 54’lük bir büyüme yakaladıklarını ifade eden Fırat Kuruca; “Tüm hayat ve ferdi kaza sigortası prim üretimlerimizin üçte ikisini, kredi bağlantısız hayat sigortaları oluşturdu ve bu oran sektör ortalamasının çok üzerindedir. Ayrıca, Eylül sonu itibarı ile hayat ve ferdi kaza pirim üretimlerimiz 625 milyon TL olarak gerçekleşti.” dedi.

Liderliğe devam
Kuruca, hedeflerinin, mevcut BES’de 2015 yılında yakaladıkları fon büyüklüğü ve Otomatik Katılımda ise, 2018 yılı ortasında yakaladıkları, özel sektör kapsamındaki sektör liderliklerini güçlendirerek devam ettirmek olduğunu, hayat pazarında ise pazar payını büyütmeyi hedeflediklerini vurgulayarak sözlerini tamamladı.