Atakey Patates 2023 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Trive Yatırım – (19.03.2024)

Finansal Değerlendirme

Atakey Patates son dönem bilançosunda 295.69 Mln TL kâr açıkladı. Şirket 2023/12 döneminde 295.69 Mln TL net kâr açıklamıştır. Net kar marjı 2023/12 döneminde %31.47 oranında azalarak %11.60 seviyesinde gerçekleşirken geçen yıl aynı dönem %43.08 düzeyinde gerçekleşmişti.

Dönemsel net satışlar 2.55 Mlr TL düzeyinde gerçekleşti. Son çeyrekte şirketin net satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %23.48 azalış göstermiş olup 1.11 Mlr TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net Satış gelirleri bir önceki çeyreğe göre %67.93 artış göstermiştir. Brüt kâr marjı 2023/12 döneminde %25.21 seviyesinde gerçekleşirken geçen yılın aynı döneminde %27.23 düzeyinde gerçekleşmişti.

FAVÖK marjı son çeyrekte %10.43 düzeyinde gerçekleşti. FAVÖK, bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda %4.61 artış göstermiş olup 655.68 Mln TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Çeyreklik FAVÖK ise 115.64 Mln TL düzeyinde olup bir önceki çeyreğe göre %63.51 azalış göstermiştir. Favök marjı 2023/12 döneminde %25.73 seviyesinde gerçekleşirken geçen yılın aynı döneminde %29.21 düzeyinde gerçekleşmişti.

Özsermaye kârlılığı %12.79 düzeyinde gerçekleşti. Özsermaye kârlılığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %96.18 azalış göstermiş olup yıllık bazda %12.79 seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam yükümlülükler içinde özsermayenin payı ise geçen yılın aynı dönemine göre %22.28 artış göstermiş olup %74.99 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Kaynak: Trive Yatırım