Astor Enerji 2023 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (27.02.2024)

Öneri Yok

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2023/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: 2023 yılında net satışları reel olarak bir önceki yıla göre %22,7 artışla 16.9 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2023 yılında FAVÖK’ü reel olarak bir önceki yıla göre %60,3 artışla 5.8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2023 yılında FAVÖK marjı reel olarak bir önceki yıla göre 804 baz puan artışla %34,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2023 yılında net karı reel olarak bir önceki yıla göre %125,4 artışla 4.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Sonuç: Şirketin finansal sonuçları 31 Aralık 2023’teki satınalma gücüne göre düzeltilerek, enflasyona endeksli olarak açıklanmıştır. Şirket, 2023 yılında 16.914 mn TL satış geliri (yıllık: reel +%23), 5.797 mn TL FAVÖK (yıllık: reel +%60) ve 4.598 mn TL net kar (yıllık: reel +%126) açıklamıştır. 2022 yılında 199 milyon TL olan ertelenmiş vergi gelirleri, 2023 yılında 161 milyon TL açıklanarak net kara katkı sağlamıştır. Enflasyona göre düzeltilmemiş rakamlara göre 2022 FAVÖK marjında, enflasyon düzeltmesi sonrasında yaklaşık 300bp’lık gerileme yaşanmıştır. Enflasyona göre düzeltilmiş rakamlara göre 2022 yılında 1,3 milyar TL olan net borç pozisyonu, 2023 yılında 1,9 milyar TL olmuştur. Yurt içi satışlardaki büyüme hikayesine kıyasla gelir tarafında reel büyüme sınırlı olduğundan, ihracat gelirleri 2023 yılında ılımlı büyüme kaydetmiştir. Marj genişlemesiyle birlikte 2023 yılı rakamları güçlü görünmektedir. Hisse son 12 aylık verilere göre 22,2x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım