ARCLK: Bilanço çarpanları da döngüde mi?

Arçelik (ARCLK): Bilanço döngüleri ve piyasa hareketleri

Arçelik hissesi için de benzer yaklaşımları koruyoruz. Piyasa performansı açısından döngüler gösteriyorken, bilanço kalemlerindeki parametreler ve çaprazları üzerinden de benzer hareketlenmeyi sağlamaktadır. Döngüleri temel analiz için de kullanabiliyoruz. Bu da bizi nedene götürüyor: bilançoyu olumlu etkileyecek haberler neden piyasa değerine yansımıyor. Elbette zamanlaması var. Mart 2022 yazımız sonrası Bist100 endeksine karşı  %28 rölatif getiri sağlamıştı. Bunun mutlak karşılığı %85 seviyelerine o dönem denk düşmüştü. Piyasa değerindeki hızlı yükseliş yaz 2022 ilk yarısına dek sürmüş ve ardından düzeltme başlamıştı. Pozitif algı düşük iken, beklenti oluşabilir mi?

Salt piyasanın anlık davranışlarının toplamı veya birikmiş hali üzerinden bakmaz isek, tekrar ortalamaya dönüş döngüsünün başlamasını bekleyebiliriz. Ortalamaya dönüşün her zaman fiyat üzerinden olması beklenemez. Tasarladığınız model uygulamada farklı uzaylarda çalışır ve sonuç verir. Sonrasında geri dönerek fiyat karşılığını hesaplamak mümkündür.

Bilanço çarpanları da döngü konusudur ama piyasa değerini doğrudan etkilemez

Hatta geriye giderek bilanço verilerini çeyrek veya 6 aylık bazlı inceleyebilir, çarpanlar üzerinden de döngüsel hareketleri görebiliriz. Açıktır ki çarpanlarda pozitif yönlü döngü başlayacak olsa da fiyat performansının da bu yönde olması şart değildir.

Zaten bilanço verilerinin belirleyici etkisi olsa idi, endekse göre geri kalması beklenemezdi. Sürdürülebilir yükseliş (SASA ?) gibi görülmesi gerekirdi. Eğer ki bilanço çarpanları ve fiyat hareketleri üzerinden karma model kurulursa bu görüşler doğrulanmış olacaktır.

Ortalamaya dönüş için ARCLK/BIST100 adil değeri nerede?

Duruma göreceli bakabileceğimiz gibi, enflasyon bazlı da bakabiliriz. Böylece bir portföy için reel getiri kaynağını belirlemiş olabileceğiz.

Kolayına kaçıp uzun dönem çapraz ortalamasının 0.013 seviyesinden geçtiği söylenebilir: ARCLK/BIST100 piyasa oranına odaklandık. Bu orana göre, ralli hareketlerini açıklayabilir miyiz? Ortalamadan kaç adım sapma göstermesi gereklidir? Modellerin gözden geçirilmesiyle farklı faktörlerden bahsedebiliyoruz.

Eleştirel bakışımızı genişletebiliriz ama hepsi revizyon ve sıfırdan kurulum ihtiyacına götürmektedir.

Model’e göre:

– uzun vadeli portföyde ayların ilerlemesi temel takip dinamiğidir: her ay modelin bir yönde güçlenmesini sağlar

– bu ilerlemeye göre, pozitif yönlü güçlenme başlamıştır

– bu durum 0.032 seviyenden 0.019 seviyesine düşen çaprazı daha değerli kılmaktadır

– buna göre performans etkisi olumlu görülebilir ve uzun vadede 0.038 ortalama hareketi ihtimali artar

Raporlama konusu

Ortalamaya yakınsamanın bilanço çarpanları açısından önemi ne olmuştur?