Arçelik 2024 1. Çeyrek Bilanço Analizi / Alnus Yatırım – (29.04.2024)

ARCLK’in, 2024/03 dönemi finansallarını incelediğimizde;

Son Kapanış Fiyatı(TL) : 168.20
Hedef Fiyat(TL) : 237.50
Tavsiye : TUT
Potansiyel Getiri(%) : 41.20

 Şirket‘in Hasılat’ı, geçen yılın aynı dönemine(2023/03) göre; yüzde 4,78 oranında artış kaydederken, ’Satışların Maliyeti’nde ortaya çıkan yüzde 3,44 oranındaki artış sonrasında; şirketin ‘Brüt Kâr’ rakamındaki artış tutarı 1,6 Milyar TL(yüzde 8,09) civarında olmuştur. Daha düşük hammadde maliyetleri ve kapasite kullanım oranındaki artış sonrasında, şirketin ‘’Brüt Kâr Marjı’’ yüzde 28,8’den yüzde 29,7’ye yükselmiştir.

 Aynı dönemde, şirketin ‘Faaliyet Giderleri’nde 912,1 Milyon TL tutarında artış(-) görülürken, ‘’Net Kur Farkı Gelirleri’’nin 799,7 Milyon TL’lik pozitif etkisine karşın; ‘’Net Vade Farkı Giderleri’’nin 1 Milyar 228 Milyon TL’lik negatif etkisi ile 388,7 Milyon TL tutarında ‘Diğer Net Esas Faaliyet Gideri(-)’ ortaya çıkmıştır. Bu rakamlar sonrasında; şirketin ‘Esas Faaliyet Kârı’ 1,1 Milyar TL(yüzde 68,46) ve ‘FAVÖK’ rakamı 674,9 Milyon TL(yüzde 13,40) civarlarında artmıştır.

 Önceki yılın aynı dönemindeki finansallarına, ‘’Kur ve Faiz Giderleri’’ öncülüğünde 2,6 Milyar TL civarında ‘Net Finansman Gideri’ kaydeden şirket, cari dönemde ise aynı kaleme 4,6 Milyar TL(-) yazmıştır. Yine, geçen yılın aynı döneminde ortaya çıkan 242,2 Milyon TL’lik ‘Net Vergi Gideri’ne karşın; cari dönemde 742,2 Milyon TL civarında ‘Vergi’ tahakkuk etmesi ile şirketin ‘Dönem Net Kârı’ baskılanmıştır(senelik azalış yüzde 69,39).

 Şirketin cirosunda, senelik bazda ortaya çıkan 3,3 Milyar TL’lik artışta; ‘’Yurt İçi Satışlar’’daki 4,7 Milyar TL’lik artış etkili olmuştur. Uluslararası pazarlarda görülen toparlanma sinyallerine karşın, ihracat tutarında ortaya çıkan azalışta ise; 1,4 Milyar TL ile Avrupa satışlarındaki azalma büyük oranda etkili olmuştur. Türkiye satış büyümesinde; beyaz eşya, klima ve TV satış adetlerindeki artışın yanı sıra, stratejik fiyat ayarlamaları da etkin rol oynamıştır.

 1 Nisan 2024 itibariyle Whirpool ile Avrupa faaliyetlerinin Arçelik kontrolünde birleşmesi ve MENA bölgesindeki faaliyetlerin devralınması için kapanış işlemlerini gerçekleştiren şirket, 2024 yılının tamamı için(önceki yıla nazaran); ‘’Türkiye TL Satış Büyümesi’’nin yatay seyretmesini, Uluslararası ‘’Yabancı Para Satış Büyümesi’’nin ise yüzde 2 civarında gerçekleşmesini bekliyor. ‘’FAVÖK Marjı’’ beklentisini yüzde 8 civarına konumlandıran şirketin, ‘’Net İşletme Sermayesi/Satışlar’’ oranının yüzde 25’ten küçük olması ve ‘’Yatırım Harcamaları’’nın 300 Milyon Euro civarında gerçekleşmesi öngörülmekte.

Şirket hisseleri için, 12 aylık hedef fiyatımızı; daha önceki değerlendirmemizde belirlediğimiz 237,50 TL seviyesinde sabit bırakıyoruz. ‘’AL’’ tavsiyemizi ise ‘’TUT’’a çeviriyoruz.

Kaynak: Alnus Yatırım