Arçelik 2018 / 3 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (27.04.2018)

Arçelik 2018 / 1. Çeyrek Bilanço Analizi

Öneri: TUT
Hedef Fiyat: 19.70 TL
Önceki Hedef Fiyat: 21.20 TL
Yükseliş potansiyeli: %12

ARCLK: 1Ç18’de beklentilerin üzerinde operasyonel karlılık..

Arçelik, 1Ç18’de çeyreklik %96.8 artış ve yıllık %26.4 azalışla, piyasa ortalama beklentisi 179mn TL’ye benzer olarak, ancak beklentilerimizden daha yüksek gerçekleşmiş olan finansal giderleri nedeniyle 260mn TL olan beklentimizin altında, 177mn TL tutarında net kar açıklamıştır. Arçelik’in satış gelirleri yıllık %14 artarak 1Ç18’de piyasa ortalama beklentisi olan 5,279mn TL paralelinde (Şeker Yatırım T.: 5,368mn TL) 5,282mn TL olarak gerçekleşmiştir. 517mn TL olarak hesapladığımız FAVÖK’ü ise, yıllık %12.6 artarak, piyasa ortalama beklentisi olan 479mn TL’nin üzerinde (Şeker Yatırım T: 486mn TL) gerçekleşmiştir. Şirket’in FAVÖK marjı bu dönemde bir önceki çeyreğe göre 2.3 y.p. artarak hesaplamalarımıza göre %9.8’e yükselmiş ve %9.1 FAVÖK marjına işaret eden piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Diğer yanda, Şirket’in net finansal giderleri %77.7 oranında artarak 1Ç18’de 357mn TL’ye ulaşmıştır. Büyük ölçüde bu nedenle Şirket’in net karı yıllık %26.4 daralarak 1Ç18’de 177mn TL tutarında gerçekleşmiştir. Arçelik’in 1Ç18 sonu itibariyle işletme sermayesi ihtiyacı artış göstermiş ve net satışlarına oranı %31.6’ya yükselmiştir. Net borç/FAVÖK oranı da, özellikle dönem sonu yakınında toplam 435mn TL tutarında brüt nakit kar payı dağıtımı gerçekleştirilmiş olması nedeniyle 2.8x’e yükselmiştir. Arçelik’in beklentilerin üzerinde açıklanan operasyonel sonuçlarının Şirket payları performansını olumlu etkilemesini beklemekteyiz.

Arçelik, 2018 yılı yurt içi pazar büyümesi tahminini revize etmiştir – Şirket, 1Ç18 sonuçlarının açıklanmasının ardından 2018 yılına dair beklentileri içerisinde, yalnızca yurt içi pazar büyümesi tahminini temkinli olarak ‘%5 daralma – sabit kalma’ aralığına revize etmiştir. Şirket 2018 yılı ve uzun döneme dair diğer öngörülerini korumaktadır. Arçelik, yurt dışı beyaz eşya pazarının ortalama %2 kadar büyüyebileceğini öngörmektedir. Şirket, faaliyet gösterdiği pazarlarda payını korumayı ya da arttırmayı hedeflemektedir. Arçelik, 2018 yılında toplam satış gelirlerinin %20 civarında artabileceğini öngörmektedir. Şirket, uzun dönem FAVÖK marjı hedefini %11 civarında korumakla birlikte, 2018 yılında, FAVÖK marjının %10.0 civarında gerçekleşebileceğini tahmin etmektedir.

Arçelik için pay başına 12-aylık hedef fiyatımızı 19.70 TL olarak revize ederek “TUT” tavsiyemizi yinelemekteyiz. Arçelik payları hâlihazırda 2018T 7.8x ve 10.9x FD/FAVÖK ve F/K çarpanlarıyla, yurt dışı benzerlerinin sırasıyla 9.6x ve 16.5x çarpanlarına kıyasla iskontolu işlem görmektedirler. Tahminlerimiz, henüz Arçelik’in satış gelirlerindeki büyüme hedefine kıyasla muhafazakardır; ancak Şirket’in operasyonel karlılığında özellikle 2H18’de artış gözlemleyebileceğimizi düşünmekteyiz. Arçelik paylarını, %60 ve %40 oranlarında ağırlıklandırdığımız Şirket’in İNA ve yurt dışı benzerlerine görece değeri analizlerine göre değerlemekteyiz. Hedef fiyatımız Şirket için %12 civarında yükseliş potansiyeline işaret etmektedir. Şirket payları üzerindeki “TUT” tavsiyemizi yinelemekteyiz.