Arçelik 2017 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (23.10.2017)

Arçelik 2017 / 9 Aylık Bilanço Analizi

Öneri: TUT
Hedef Fiyat: TL 24.50
Önceki Hedef Fiyat: TL 24.80

Rekor satış gelirleri kaydedilirken, girdi maliyetleri karlılığı baskılamaya devam etti…

Arçelik 3Ç17’de, TL259mn olan piyasa ortalama beklentilerinin paralelinde, yıllık %2.5 ve bir önceki döneme göre yalnızca %0.1 azalışla TL256mn tutarında net kar açıklamıştır. Şirket’in 3Ç17 net karı, bu dönemde beklentilerimizin altında gerçekleşmiş olan vergi giderleri nedeniyle, TL240mn olan beklentimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Arçelik’in 3Ç17 satış gelirleri, yıllık %33.2, çeyreklik ise %7.5 oranında artmaya devam ederek, piyasa ortalama beklentisi olan TL5,289mn’a (Şeker Yatırım T.: TL5,458mn) paralel olarak, TL5,440mn olarak gerçekleşmiştir. Arçelik, 3Ç17’de, piyasa ortalama beklentisi olan TL544mn’a (Şeker Yatırım T.: TL557mn) benzer olarak, yıllık %21.9 ve çeyreklik %10.7 artışla, hesaplamalarımıza göre TL542mn tutarında FAVÖK yaratmıştır. Şirket’in 3Ç17 FAVÖK marjı, yıl içerisinde yüksek seyreden girdi fiyatları nedeniyle, yıllık 0.9 y.p. azalarak %10.0 olarak, ortalama tahminlerin işaret etmiş olduğu %10.3 oranının hafif altında gerçekleşmiştir. Arçelik, bu dönemde, türev işlemlerden kaynaklanan ve kur farkı zararlarındaki görece artışlar nedeniyle, TL258mn tutarında net finansal gider kaydetmiştir. Şirket’in efektif vergi oranı, 3Ç17’de de düşük bir seviyede, %0.4 olarak gerçekleşmiştir ve Arçelik, böylelikle, TL256mn tutarında net kar elde edebilmiştir.

Arçelik, 2017 yılı FAVÖK marjı beklentisini hafif aşağı yönde revize etmiştir – Arçelik, 3Ç17 sonuçlarının açıklanmasının ardından, 2017 yılı için tahminlerini büyük ölçüde muhafaza etmiştir. Buna göre Şirket, yurt içi beyaz eşya satış hacminde %10, yurt dışı beyaz eşya satış hacminde ise %2 civarında büyüme beklemektedir. Arçelik, toplam satış gelirlerinin %25 civarında artabileceğini öngörmektedir. Bunun yanında Şirket, 2017 yılı FAVÖK marjı beklentisini yarım yüzde puan kadar düşürerek %10.0 civarı olarak belirlemiştir (önceki beklenti %10.5 civarı).

Tahminlerimizde benzer bir revizyon ile, Arçelik için pay başına hedef fiyatımızı TL24.50 olarak güncellemekte, ve Şirket payları üzerindeki “TUT” tavsiyemizi yinelemekteyiz. Arçelik payları hâlihazırda 2017T 10.4x ve 17.4x FD/FAVÖK ve F/K çarpanlarıyla, yurt dışı benzerlerinin sırasıyla 10.9x ve 19.3x çarpanlarına kıyasla hafif iskontolu işlem görmektedirler. Şirket’in açıklanan 3Ç17 sonuçlarına piyasanın ilk tepkisinin, beklentilerin hafif altında gerçekleşmiş olan 3Ç17 FAVÖK marjı, 2017T FAVÖK marjı beklentisinin hafif aşağı yönde revize edilmiş olması, ve önümüzdeki dönemlerin kuvvetli baz etkisiyle zorlu görünümü nedenleriyle, olumsuz gerçekleşmesi beklenebilir. Ancak, Arçelik paylarının, Şirket’in 9A17’de satış gelirlerini %30 ve FAVÖK’ünü %20 arttırabilmiş olmasına rağmen, YBB BIST100’ün %18 altında performans göstermiş olmaları nedeniyle, bu tepkinin sınırlı kalabileceğini düşünmekteyiz.

Raporun tamamı için tıklayın.