Arçelik 2017 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (30.10.2017)

Arçelik 2017 / 9 Aylık Bilanço Analizi

3Ç17 Finansal Sonuçlar – Nötr

Potansiyel Getiri: %23

 Arçelik 3Ç17’de, piyasa beklentisine paralel, ancak finansal giderler nedeniyle bizim beklentimizin altında 256mn TL net kar açıkladı.

 Şirket’in satışları yurtiçinde ÖTV teşvikinin, yurtdışında Pakistan ve kur etkisiyle etkisiyle beklentimizin üzerinde %33 büyürken, hammadde fiyat artışı etkisiyle FVAÖK marjı da konsensüs beklentisinin altında %10.0 seviyesinde gerçekleşmiştir.

 Arçelik için hedef fiyatımız 28.70TL seviyesindedir; yüksek büyümeye rağmen marj tahminindeki aşağı yönlü revizyon nedeniyle bugün 3Ç17 finansallarının hisse etkisinin nötr olmasını bekliyoruz.

Yılsonu FVAÖK marj beklentisinde aşağı yönlü revizyon

 Şirket yılsonu FVAÖK marj beklentisini ise %10.5 seviyesinden, yaklaşık %10.0 seviyesine revize etti. Bir önceki çeyrekte de 11% seviyesinden %10.5 seviyesine revize edilmişti.

 Hammadde maliyet artışı ve son çeyrekte yurtdışı operasyonların satışlardaki payının artacak olması, aşağı yönlü marj revizyonunda etkili olmuştur.

 ÖTV teşvikinin etkisiyle yurtiçi satışlar yıllık bazda %32 büyüme kaydetmiştir. Toplam yurtdışı satış büyümesi ise Pakistan operasyonları (Dawlance) ve olumlu kur etkisiyle %34 seviyesinde gerçekleşti.

Brüt kar marjında yıllık bazda 1.6 puan daralma

 Çelik, plastik ve panel fiyatlarındaki artışın etkisiyle, brüt kar marjı yıllık bazda 1.6 puan daralarak %31.7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Çeyreksel bazda 1 puanlık bir iyileşme gerçekleşmesiyle birlikte, önümüzdeki çeyrekte iyileşmenin daha anlamlı olmasını bekliyoruz.

 FVAÖK marjı yıllık bazda 0.9 puan daralarak %10.0 seviyesinde gerçekleşmiştir.

 İşletme sermayesinin satışlara oranı yurtiçi operasyonlardak büyümenin etkisiyle 33.5% seviyesinde gerçekleşirken (2016: 29.3%), 3Ç

Raporun tamamı için tıklayın.