Arçelik 2016 / 6 Aylık Bilanço Analizi / Turkish Yatırım – (01.08.2016)

ARÇELİK A.Ş. – 2016/06 Değerlendirme

Arçelik A.Ş, 2016 yılı 2.çeyreğinde 652 milyon TL konsolide net dönem karı açıklayarak 578 milyon TL düzeyindeki beklentilerin üzerinde bir performans sergilemiştir. (önceki: 326,8 milyon TL) 2016 yılının 2.çeyreğinde, şirketin net dönem karı (ana ortaklık) geçen yılın aynı dönemine kıyasla %99,8 oranında artış kaydetmiştir.

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde ise konsolide net dönem karı 807.710.000 TL (önceki 467.810.000 TL) düzeyinde gerçekleşmiştir ki bu da geçen yılın aynı dönemine kıyasla %72,7 oranında artışa işaret etmektedir.

2. ÇEYREK PERFORMANSI (2016/2015)

2016 yılının 2.çeyreklik döneminde cirosunu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, %18 oranında artıran Arçelik’in toplam satış gelirlerinin %43,5’i yurt içi satış gelirlerinden, %41,6’sı yurt dışı satış gelirlerinden, kalanı ise diğer satışlardan oluşmuştur. 2015 yılının 2.çeyreğinde bakıldığında %43,9 yurt içi satış geliri payı ve %43,8 yurt dışı satış geliri payı ile satışların dağılımında sert bir değişim olmadığı söylenebilir.

İlgili dönemde şirketin yurt içi satış gelirleri yıllık bazda %17,1 oranında artış kaydederken, yurt dışı satış gelirlerinde ise yine yıllık bazda %12,3 oranında bir yükseliş yaşanmıştır.

Cirodaki %18’lik artışa karşın satışların maliyetinin %14,7 oranında (ciro büyümesi hızının altında) bir artış kaydetmesi sonucunda şirketin brüt karı 2Ç16’da yıllık bazda %25 oranında artış ile 1.352.667.000 TL olarak gerçekleşmiştir. (önceki : 1.081.796.000 TL)

Arçelik’in 2015 yılı 2.çeyrekte faaliyet giderleri, cirosunun %25’ine denk gelirken 2016 yılının 2.çeyreğinde ise bu oran %26,3’e çıkmış, buna ek olarak esas faaliyetlerden net diğer gelirlerin de 101,8 milyon TL’den 1,04 milyon TL’ye gerilemesi neticesinde şirketin faaliyet karı, 2Ç16’da geçen yılın aynı dönemine göre, %9,7 oranında düşüş kaydetmiş ve 310,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. (Esas faaliyetlerden net diğer gelirlerin azalmasında ise büyük ölçüde ticari işlemler kaynaklı kur farkları etkili olmuştur)

Faaliyet karında geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş yaşanmasına karşın, şirketin net finansal giderlerinde gözlenen düşüş (2Ç15 : 175,2 milyon TL, 2Ç16 : 82,5 milyon TL) ve daha kayda değer bir etki ile satılmaya hazır finansal varlıklarında yer alan Koç Finansal Hizmetler A.Ş.’ye ait hisselerin satış karı nedeniyle yazılan 413,7 milyon TL’lik yatırım faaliyeti gelirlerinin katkısı ile şirketin vergi öncesi dönem karı, 2015 yılının 2.çeyreğine kıyasla %264,5 gibi kayda değer bir oranda yükseliş kaydetmiş ve 2Ç15’teki 179,9 milyon TL düzeyinden 2Ç16’da 655,6 milyon TL düzeyine yükselmiştir.

Ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler de dikkate alındığında şirketin ana ortaklık net dönem karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %99,8 artışla 652 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Raporun tamamı için tıklayın.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!