Alarko GYO 2023 1. Çeyrek Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (8.05.2023)

1Ç23 Finansal Analiz

Şirket’in 1Ç23 dönemi net kârı çeyreklik %98 ve yıllık %41 azalarak 48,8mn TL’ye geriledi. 1Ç23’te hâsılat çeyreklik %52, yıllık %43 artışla 17,2mn TL oldu. Cari dönemde 1,4mn TL olarak gerçekleşen maliyetlerin tamamı verilen hizmet maliyetlerinden ve 4,8mn TL’lik faaliyet giderlerinin tamamı genel yönetim giderlerinden kaynaklanmaktadır.

1Ç23’te azalan kambiyo kârlarının etkisiyle esas faaliyetlerden diğer net gelirlerin 34,1mn TL’ye gerilemesi net kârdaki düşüşün temel nedenidir. Böylelikle esas faaliyet kârı çeyreklik %98, yıllık %45 azalarak 45,2mn TL’ye gerilemiştir.

1Ç23 dönemi finansallarını bütünüyle incelediğimizde; net kârdaki gerileme temel olarak esas faaliyetlerden diğer net gelirlerdeki düşüşten kaynaklanmakta olup söz konusu düşüşte kambiyo kârlarındaki gerilemenin etkili olduğu görülmektedir. Yüksek likiditeye sahip olan Şirket’in dönen varlıklarının çoğunluğu döviz cinsi olup net borcu bulunmamaktadır. Ayrıca, sektör ortalamalarına kıyasla iskontolu fiyatlanmaktadır. 1Ç23 finansallarını nötr olarak değerlendirmekteyiz.

Kaynak: Piramit Menkul