Aksa Enerji Hisse Yorumu / Şeker Yatırım – (16.01.2024)

Aksa Enerji (AL, Hedef Fiyat: 47.50 TL) Getiri Potansiyeli: 46%

Yurtdışı yatırımlarını sürdürüyor Şirket payları ile ilgili AL önerimizi sürdürüyoruz– Aksa Enerji’yi devam eden yurtdışı yatırımları nedeniyle önermeye devam ediyoruz. Aksa Enerji’nin hedef pay fiyatımızı makro tahminlerimiz ve risksiz getiri oranındaki güncellemeye paralel 50.0 TL seviyesinden 47.50 TL seviyesine revize ediyoruz. Aksa Eneji’in cari pay fiyatı 32.50 TL seviyesinde bulunup hedef paya fiyatımıza göre %46 getiri potansiyeli sunmaktadır. Şirket payları, 2024T 4.9x FD/FAVÖK çarpanıyla, yurtdışı ve yurtiçi benzerlerinin 8.4x ortalamasına kıyasla iskontolu işlem görmektedir. Şirket paylarının son bir yıl içinde TL bazında %14 düşüş gösterdiğini ve ayrıca BİST-100’e göre de relatif %47 altında bir performans sergilediğini not edelim.

Mevcut toplam kurulu güç kapasitesi 2.731 MW seviyesinde -Aksa Enerji’nin halihazırda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta iki doğal gaz (1.047 MW), bir fuel-oil (Kıbrıs’ta 153 MW) ve bir linyit santralinde (270 MW) 1.470 MW elektrik üretim kapasitesi bulunmaktadır). Şirketin ayrıca Afrika’da 521 MW (Gana-370 MW, Mali-60MW ve Madagaskar-66 MW- Kongo 25 MW) ile işletmekte olan dört santrali bulunmaktadır. Şirket’in ayrıca Özbekistan’da 740 MW kapasiteli iki tesisi (Buhara-270 MW ve Taşkent-470 MW) bulunmaktadır. Şirket ayrıca ülke adına Madagaskar’da (24 MW) bir akaryakıt santrali işletmektedir (santralde üretilen elektrik, beş yıl süreyle ABD doları cinsinden garantili satış (al ya da öde) yoluyla Jirama’ya satılmaktadır). Öte yandan şirketin rüzgâr ve güneş elektrik depolama kapasitesi 2023 yılsonu itibarıyla 831 MW’a ulaştı. Şirket, 1.813 MW elektrik depolama kapasitesine ulaşmayı planlamaktadır.

Şirketin yurt dışı yatırımları devam ediyor – Özbekistan-Tallimarjon, Kazakistan ve Gana-Kumasi tesislerinin 2025 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Hatırlanacağı üzere Şirket Kasım 2023’te Özbekistan Enerji Bakanlığı’na bağlı NEGU (“National Electric Grid of Uzbekistan) ile Özbekistan’ın Talimercan şehrinde 430 MW kurulu güçte bir doğal gaz

kombine çevrim santrali kurulması ve işletilmesini içeren bir anlaşma imzalanmış olduğunu açıkladı. Anlaşmaya göre santralde gerçekleştirilecek elektrik üretimi için ihtiyaç duyulan doğalgaz, Özbekistan Hükümeti tarafından bedelsiz temin edilecek ve üretilecek elektrik satış fiyatının 25 yıllık ABD Doları bazlı garantili kapasite bedeli kapsamında belirlenecek. Şirket, Talimercan Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin inşaatının başlamasından sonra 12 ay içinde tamamlamayı planlıyor. Şirket’in bu yatırımı tamamlandığında Özbekistan’daki kurulu gücü 1,170 MW seviyesine ulaşacak. Şirket ayrıca Nisan 2023’te Gana Elektrik Şirketi ile 350 MW kurulu güce sahip Kumasi kombine çevrim doğalgaz santralinin inşası için sözleşme imzaladı. Şirket hatırlanacağı üzere Kazakistan Elektrik ve Enerji Piyasası İşletmecisi tarafından 240 MW Kyzykorda kombine ısı ve enerji santrali projesine ilişkin olarak Temmuz 2022’de açılan ihaleyi kazanmıştı. Santralin 2025 yılında devreye alınması bekleniyor. Bu yatırımların devreye girmesinin döviz bazlı FAVÖK’e olumlu katıkı sağlayacağını düşünüyoruz.

2024 Beklentileri – Şirket’in 2023 yılını 28.296 milyon TL net satış geliri (%38 yıllık bazda düşüş) ve 7,187 milyon TL FAVÖK rakamı ile tamamlamasını bekliyoruz. Şirket’in 2024 yılında net satış gelirlerinin yıllık bazda %35 artışla 38.227 milyon TL seviyesine ve 9.939 milyon TL FAVÖK rakamına ulaşacağını tahmin ediyoruz. Şirket’in 2023 yılını 4.839 milyon TL net kar rakamı ile tamamlamasını beklerken, 2024 yılında net kar rakamının 6.586 milyon TL seviyesinde olacağını öngörüyoruz.

Rapor için tıklayın.

Kaynak: Şeker Yatırım 2024 Strateji Bülteni