Aksa Enerji 2019 12 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (28.02.2020)

Pozitif operasyonal sonuçlar…

AL
Kapanış Fiyatı: TRY 3,51
Hedef Fiyat: TRY 4.70

Aksa Enerji 4Ç19’de 155mn TL net kar açıkladı. Şirket 4Ç18’de 10mn TL net kar açıklamıştı. Şirket’in açıklamış olduğu net kar rakamı beklentimiz olan 50mn TL net kar beklentisinin üzerinde geldi (Piyasada sonuçlar için herhangi bir beklenti bulunmuyordu). Net satış gelirleri 4Ç19’da yıllık bazda %50 artışla 1.779mn TL (Şeker: 1.211mn TL) seviyesinde gelirken, FAVÖK rakamı ise yıllık bazda %8,5 artışla 318mn TL seviyesinde (Şeker: 318mn TL) gerçekleşti. Ancak artan maliyetler nedeniyle 4Ç18’de %19,9 ve %24,8 seviyesinde bulunan brüt ve FAVÖK marjları sırasıyla %11,9 ve %17,9 seviyesine geriledi.

Şirket’in 4Ç19’da 38mn TL net diğer gelir (4Ç18’de 5mn TL net diğer gidere karşılık) kaydetmesi ve 4Ç18’de 160mn TL seviyesinde bulunan finansman giderlerinin 4Ç19’da 68mn TL seviyesine gerilemesi net kar rakamını pozitif etkiledi. Beklentilerimiz üzerinde gelen 4Ç19 sonuçlarını olumlu değerlendiriyoruz. Şirketin 4Ç19 sonuçları sonrası Aksa Enerji için 4.70 TL hedef pay fiyatımız ile AL önerimizi koruyoruz. Hedef pay fiyatımız cari pay fiyatına göre %34 prim potansiyeli taşımaktadır.

Net Satış gelirleri 4Ç19’da yıllık bazda %50 arttı – Şirket’in toplam elektrik satışları 4Ç19’de yıllık bazda %3 artışla (Afrika bölgesi satışları hariç) 4.817 Gwh seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan Afrika bölgesi elektrik satış miktarı ise 4Ç19’da %45 artışla 241 GWs (4Ç18: 166Gws) olarak gerçekleşti. Şirket’in ağırlıklı elektrik fiyatları (Afrika hariç) 4Ç19’de yıllık bazda %26 artışla 285 TL/Mwh (4Ç18: 225 TL/Mwh) seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı tamamı için ağırlıklı elektrik fiyatları (Afrika hariç) 287 TL/GWs seviyesine (2018: 247 TL/GWs) yükseldi. Türkiye (Kıbrıs dahil) net satış gelirleri 4Ç19’da 1,280mn TL seviyesinde (4Ç18:393mn TL) gerçekleşirken, Afrika operasyonlarının net satış gelirleri ise yıllık bazda %37 düşüşle 499mn TL seviyesinde gerçekleşti.