Akçansa 2023 1. Çeyrek Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (2.05.2023)

1Ç23 Finansal Sonuçlar – Pozitif

AL
Hisse Fiyatı: 64,60 TL
Hedef Fiyat: 95,53 TL
Getiri Potansiyeli: %48

 Beklentilerin üzerinde net kar. Akçansa yılın ilk çeyreğinde, ortalama piyasa beklentisi olan 460 mn TL ve beklentimiz olan 387 mn TL’nin oldukça üzerinde 672,2 mn TL net kar açıkladı. Beklentimizin üzerinde gelen net karda, güçlü operasyonel karlılığın yanı sıra yatırım faaliyetlerinden gelirlerin tahminimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili oldu. Faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışındaki iyileşmenin desteğiyle faiz giderlerindeki negatif etkinin sınırlı kalması ve tek seferlik yatırım faaliyetlerinden gelirlerin brüt kar marjındaki iyileşme ile beraber net karı desteklediğini görüyoruz. Şirket 1Ç23’te 52 mn TL net finansman gideri kaydederken, 150 mn TL tek seferlik sabit kıymet satış geliri kaydetti. Her anlamda beklentilerin üzerinde gerçekleşen güçlü finansal sonuçların hisse performansına yansımasını ‘pozitif’ olarak değerlendiriyoruz.

 Yıllık bazda güçlü ciro performansı. Şirketin satış gelirleri, gri çimento tarafında geçen yıla paralel satış hacimlerine rağmen, hazır beton tarafında güçlü satış hacmi ve enflasyona paralel yapılan sağlıklı fiyat ayarlamalarının etkisiyle yıllık bazda %145,3 arttı. Akçansa 1Ç23’te piyasa ortalama beklentisi olan 3.035 mn TL ile uyumlu, beklentimiz olan 2.914 mn TL’nin %4,4 üzerinde 3.042 mn TL ciro açıkladı. Çimento satış hacmi 2023 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın hacmi ile paralel seyrederken, hazır beton satışları yaklaşık %48 arttı. Akçansa’nın ana pazarlarındaki güçlü iç talep, geçen yılın aynı döneminde tonaj bazında %50 olan yurt içi satış hacminin 2023’ün ilk çeyreğinde yaklaşık %70’e çıkmasını sağladı. Yurt içi satış gelirleri 1Ç23’te yıllık bazda %243 artış ile 2.492 mn TL seviyesinde gerçekleşirken, yurt dışı satışlar ise %4 artışla 529 mn TL seviyesinde gerçekleşti.

 Beklentilerin üzerinde operasyonel performans. Akçansa, yılın ilk çeyreğinde piyasa ortalama beklentisi olan 566 mn TL ve beklentimiz olan 512 mn TL’nin üzerinde yıllık bazda %311 artışla 646 mn TL FAVÖK açıkladı (1Ç22’de 157,1 mn TL FAVÖK). Yakıt maliyetleri tarafında, hem kur oynaklığının düşük olması hem de bazı yakıt türlerinde fiyatların aşağı gelmesi avantaj sağladı. Yakıt maliyetlerindeki düşüşün desteğinde yıllık bazda FAVÖK marjında 8,6 puanlık artış görüldü. FAVÖK marjı %21,2 seviyesi ile beklentimizin 3,7 puan üzerinde gerçekleşmeye işaret ediyor.

 AKCNS için 95,53 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı ve ‘AL’ olan tavsiyemizi sürdürüyoruz. Hatırlayacak olursak, 2022 çimento şirketleri tarafında, enerji fiyatlarındaki artışlar ve enerji tedariğindeki zorlukların yanı sıra, maliyet enflasyonunun yarattığı etkilerin hissedildiği bir yıl olmuştu. Enerji maliyetlerinde kısmi normalleşmenin yaşanmasını 2023 görünümü açısından Akçansa için olumlu olarak değerlendiriyoruz. Elektrik fiyatları yüksek seyrini sürdürmekle birlikte, kömür ve petrokok fiyatlarının bir miktar gerilemesi ile akaryakıt tarafında olumlu gelişmeler yaşanması şirket için pozitif bir gelişme olarak öne çıkıyor. 2023’te kömür fiyatlarındaki düşüşün elektrik fiyatlarında meydana gelen belirgin artışı kısmen telafi etmesi nedeniyle enerji maliyetleri tarafında daha stabil bir görünümün hakim olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla 2023’ün devamına ilişkin olarak, maliyet tarafının yarattığı baskı eğiliminin gevşeme göstermeye başlamasıyla güçlü karlılık görünümün sürdürülebileceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan, devam eden sosyal konut projelerine ek olarak Marmara Bölgesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kazanacağını ve yurt içi çimento talebinin canlı kalacağını düşünüyoruz. Güçlü ilk çeyrek finansal sonuçlarının ardından Akçansa için 12 aylık hedef fiyatımız olan 95,53 TL’yi ve ‘AL’ olan tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Kaynak: Halk Yatırım