Akçansa 2022 2. Çeyrek Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (1.08.2022)

2Ç22 Finansal Analiz

Şirket’in 2Ç22 dönemi ana ortaklık net kârı çeyreklik %124, yıllık %237’lik artışla 203mn TL’de bulunan piyasa tahminini aşarak 230,6mn TL’ye ulaştı. Hâsılatın yıllık %193’lük artışla 2,04mlr TL’ye yükselmesi net kârdaki artışın esas unsurunu oluşturmaktadır. Zira piyasa tahminleri 1,91mlr TL’lik hâsılat gerçekleşmesi yönündeydi. Cari dönem hâsılatı incelediğinde; yurt içi satışların yıllık %238 artarak 1,41mlr TL’ye, yurt dışı satışların %127 artarak 631,6mn TL’ye yükseldiği görülmektedir. Yurt dışı satışların önemli kısmı farklı coğrafi bölgelere tek seferlik yapılan satışlardan oluşmaktadır.

Şirket’in 2022 yılı ilk altı ayında elde ettiği hâsılatı iş faaliyetlerine göre ayrıştırıldığında çimento (klinker ve agrega dâhil) bölümü gelirlerinin yıllık %168’lik artışla 2,66mlr TL’ye, hazır beton bölümü gelirlerinin %171’lik artışla 804,3mn TL’ye ulaştığı görülmektedir. Önemli kısmı direkt hammadde ve malzeme giderlerinden oluşan maliyetler cari dönemde yıllık %199 artarak 1,65mlr TL’ye yükseldi. Maliyetlerin yıllık bazda hâsılattan fazla artması kârlılığı bir miktar baskılarken faaliyet giderlerinin oldukça sınırlı artış kaydetmesi olumlu yansımaktadır. Esas faaliyet kârı çeyreklik %209, yıllık %199’luk artışla 325mn TL’ye yükseldi.

Şirket’in 2Ç22’de ürettiği 380,8mn TL’lik FAVÖK 334mn TL’de bulunan piyasa tahmininin üzerine çıktı. Esas faaliyetlerden diğer net giderlerin ve net finansman giderlerinin hafifçe yükselmesi net kârı bir miktar baskılamaktadır. Salt operasyonel kâr marjları çeyreksel bazda 5,8 puan ve üzerinde bir artışla pozitif görünüm sergilemekte, ana ortaklık net kâr marjı 3 puan artarak %11,3 düzeyine ulaşmıştır. Buna karşın brüt kâr ile FAVÖK marjlarında önceki yılın aynı dönemine göre sınırlı bir gerileme mevcuttur. 2022/06 bilanço kalemlerini çeyreksel bazda incelediğimizde, yabancı para net varlık pozisyonunun USD cinsi ticari alacak ve parasal finansal varlıklarındaki düşüşün etkisiyle 67,2mn TL’den -61,3mn TL’ye gerilediği görülmektedir. Şirket’in almış olduğu Ekim-Aralık 2023 vadeli ve 350mn TL bakiyeli kredilerin etkisiyle kısa vadeli borç/toplam borç oranı 12 puan düşerek %81’e geriledi.

2Ç22 dönemi finansallarını; hâsılat, FAVÖK ve net kârın beklenti üzeri gerçekleşmesine karşın artan maliyetlerin yıllık operasyonel performans üzerinde yarattığı baskı, YP pozisyonunun negatif bölgeye geçmesi ve sektör için elzem konumda bulunan kömür tedarikinde Rusya Ukrayna krizinden kaynaklı belirsizliği göz önünde bulundurarak sınırlı pozitif olarak değerlendirmekteyiz.

Kaynak: Piramit Menkul