Akbank 2023 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (2.02.2024)

“Akbank’ın 4Ç2023’deki Net Dönem Karı 15 Milyar TL ile Beklentilerin Biraz Üzerinde Gerçekleşti…”

Öneri : “AL”
Kapanış Fiyatı: 40,08 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 55,70 TL

Akbank’ın 4Ç2023’deki net dönem karı çeyreksel %26,6, yıllık %31,1 oranında azalarak 15.018mn TL’ye düşmüş ve hem piyasa beklentisi olan 13.564mn TL hem de bizim kar beklentimiz olan 13.088mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Diğer faaliyet gelirlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi tahminimizdeki sapmada etkili olmuştur.

Son çeyrek karı sonrasında Banka’nın 2023’teki net dönem karı yıllık %10,8 oranında artarak 66.479mn TL olmuştur.

Kredi mevduat makasındaki daralma ve TÜFE endeksli tahvillerden elde edilen gelirin 24,1milyar TL’den 16,9milyar TL’ye düşmesi sonrasında net faiz gelirleri çeyreksel bazda %24,8 oranında azalarak 17,4 milyar TL olmuştur. Net ücret ve komisyon gelirleri ise %22,7 oranında artarak 11,3 milyar TL’ye çıksa da sektörün altında büyümüştür. Öte yandan, Banka’nın diğer faaliyet gelirleri 3,1milyar TL olmuştur. (Önceki: 773mn TL) Artan swap maliyeti ve kullanımı (swap gideri 4,9milyar TL) ile ticari kar 9,2milyar TL’den 2,1milyar TL’ye düşmüş ve karı baskılamıştır. Karşılık giderleri %71,1 oranında yükselerek 5milyar TL’ye çıkarken, operasyonel giderler %20,3 oranında yükselmiş ve 14 milyar TL’ye çıkmıştır. Akbank’ın iştirak gelirleri 2 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken; enflasyon düzeltmesi, gayrimenkul yeniden değerlemesi ve ertelenmiş vergi geliri kaynaklı vergi gideri 9,5 milyar TL’den 1,7milyar TL’ye gerilemiştir.

Akbank’ın dördüncü çeyrekteki Net Faiz Marjı (swap hariç) %4,44’e (Önceki %6,68) gerilemiştir. Mevduatların 311 (önceki: 147 baz puan) baz puan negatif etkisi olurken, kredilerin 270 (Önceki: 152 baz puan) baz puan katkısı olmuştur. Önceki çeyrekte 278 baz puan katkı sağlayan TÜFE endeksli menkul kıymetler ise 12 baz puan negatif etki yapmıştır. Öte yandan, Banka’nın özsermaye ve aktif karlılığı ise sırasıyla %29,9 ve %3,5 seviyelerinde gerçekleşmiştir.

Akbank hedef hisse fiyatını, tahminlerimizde yaptığımız yukarı yönlü revizyonlar ile piyasa çarpanında yaptığımız güncellemeye bağlı olarak 43,70TL’den 55,70TL‘ye yükseltiyoruz. Akbank için daha önceki “AL” önerimizi koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım